What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ห้วยยอดโมเดล


4 ก.พ. 2563, 16:21 น.


“ถ้าเราสร้างแพทย์มาให้อยู่กับประชาชนและสังคมไทยตั้งแต่แรก ให้เรียนรู้ปัญหา ร่วมจัดการปัญหาสุขภาพ เราคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับสังคมไทยมากกว่า”
ผศ.พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากข่าวนักเรียนในจังหวัดตรังที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ แต่ไม่มีทุน ทำให้หลายคนสงสัยว่า การเรียนแพทย์ต้องใช้ทุนในการเรียนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร และโครงการที่น้องคนนี้สอบได้ คือโครงการอะไร อย่างไร

ทุกคนคงได้คำตอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน แต่อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือ โครงการที่น้องสอบได้นั้น เป็นโครงการใหม่ “ห้วยยอดโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการปฏิรูปการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะสร้างแพทย์จากคนในพื้นที่ ที่เข้าใจปัญหาสุขภาพของคนบ้านเดียวกัน ติดตามรายละเอียดได้จากบทความต่อไปนี้หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 04 ก.พ. 2563
สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-02-04 16:21:42
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 181 ครั้ง