What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

Tech Talk on Tour #Season3 Translational Medicine Episode I Cancer Precision Medicine


4 ก.พ. 2563, 13:57 น.


หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ขอเชิญชวนแพทย์ นักวิจัยและผู้สนใจ มาร่วมอัพเดทเทคโนโลยี
Tech Talk on Tour
#Season3 Translational Medicine
Episode I Cancer Precision Medicine
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00น.
ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 14 อาคารศรีเวชวัฒน์หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 04 ก.พ. 2563
สิ้นสุด : 26 ก.พ. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-02-04 13:57:33
แก้ไข : 2020-02-04 14:33:09
เข้าชมทั้งหมด : 222 ครั้ง