What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ไทยช่วยไทย ใช้ ชิม ช้อป OTOP ภาคใต้


4 ก.พ. 2563, 11:16 น.


ไทยช่วยไทย
ใช้ ชิม ช้อป OTOP ภาคใต้
ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว และซื้อสินค้า
วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ บริเวณลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP จากผู้ผลิตโดยตรง
11 ก.พ. - 31 พ.ค. 2563
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)
บริเวณหน้าคลินิกตา(เก่า) และ บริเวณหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์

ช่วยกันลดการใช้พลาสติกโดยการนำถุงผ้ามาเองหัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 04 ก.พ. 2563
สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-02-04 11:16:13
แก้ไข : 2020-02-04 11:25:56
เข้าชมทั้งหมด : 777 ครั้ง