What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

แนวทางการดูแลตนเองและคนใกล้ตัว หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหลและเหนื่อยหอบ


28 ม.ค. 2563, 10:02 น.


เรียนผู้รับบริการทุกท่าน

การคัดกรองตนเองเบื้องต้นหากท่านมีอาการดังต่อไปนี้
1. มีประวัติไข้ หรือมีไข้มากกว่า หรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส
2. มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
   -ไอ 
   - มีน้ำมูก
   - เจ็บคอ 
   - หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก
3. เข้าเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  - มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรือ อยู่อาศัยในพื้นที่ ที่มีรายงาน
    การระบาดต่อเนื่อง *ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019
 - เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ ที่มีรายงาน
   การระบาดต่อเนื่อง *ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 - มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

*พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง(25 ก.พ.2563)
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า
- สิงคโปร์
- ญี่ปุ่น
- เกาหลีใต้
- ไต้หวัน
- มาเลเซีย
- เวียดนาม
- อิตาลี
- อิหร่าน
โปรดแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่

******************************************************************

การดูแลตนเองเบื้องต้น
- ใส่หน้ากากอนามัย
- หลีกเลี่ยงที่แออัดชุมชน
- ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอจาม
- ล้างมือเป็นประจำ
- ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ ข่าวการระบาดอย่างใกล้ชิด (แต่ไม่ตื่นตระหนก)
- หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาดหัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 28 ม.ค. 2563
สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-01-28 10:02:30
แก้ไข : 2020-02-26 16:16:48
เข้าชมทั้งหมด : 530 ครั้ง