What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

งาน SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 17


20 ม.ค. 2563, 16:22 น.


งาน SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 17
15-21 มีนาคม 2563
คุณสมบัติ เด็กชาย-หญิง อายุ 8-12 ปี ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน
ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด 20 คน
ฟรี..ค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
คุณกมลพัชร สุวรรณรัตน์ โทรศัพท์ 074-451273, คุณสัจิตต์ จันทวงศ์ โทรศัพท์ 074-451250
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 20 ม.ค. 2563
สิ้นสุด : 29 ก.พ. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-01-20 16:22:59
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 305 ครั้ง