What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หัวใจ ม.อ. ครั้งที่ 2 "พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ"


10 ม.ค. 2563, 16:07 น.


การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หัวใจ ม.อ. ครั้งที่ 2
"พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ"
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการดี...ฟรี?ไม่มีค่าลงทะเบียน
(สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด)
**มีคะแนน CNEU สำหรับพยาบาล

สนใจสมัคร online ที่ https://forms.gle/v8JCLqmoPB61uXfk8หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 10 ม.ค. 2563
สิ้นสุด : 21 ก.พ. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-01-10 16:07:44
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 650 ครั้ง