What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกชมรม


10 ม.ค. 2563, 09:59 น.


ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกชมรม

           ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนเปิดโอกาสให้บุคลากร
สร้างสายสัมพันธ์เชิงบุคลากรระหว่างหน่วยงาน รวมตัวกันอย่างสมัครใจจัดเป็นชมรมในรูปแบบต่างๆ 
ตามความสามารถ เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่กัน ตลอดจนเป็นช่องทางให้บุคลากรสามารถเข้าสู่
สุนทรียภาพที่ตนปรารถนา ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ดนตรี และด้านกีฬา

ช่องทางการสมัคร 1 คน สามารถสมัครได้ 1 ชมรม

1. Download เอกสารการสมัครได้ที่หน้ากระดานอภิปรายข่าวคณะแพทยศาสตร์ (คลิกที่นี่)
2. กรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ https://qrgo.page.link/Z3nxa หรือ สแกน QR Code

รายชื่อชมรมคณะแพทยศาสตร์ ปี 2563 (15 ชมรม)
1.ชมรมพุทธศาสน์
2.ชมรมมุสลิม            
3.ชมรมขับร้องประสานเสียง
4.ชมรมไวโอลิน            
5.ชมรมดนตรีสากลและลีลาศ    
6.ชมรมแอโรบิคแดนซ์
7.ชมรมฟิตเนส            
8.ชมรมฟุตบอล            
9.ชมรมแบดมินตัน
10.ชมรมเกษตรยุคใหม่        
11.ชมรมนวัตทัศนา        
12.ชมรมวิทยุสมัครเล่น
13.ชมรมจิตชมพู            
14.ชมรมเปิดโลกต่างแดน        
15.ชมรมทัศนศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   

 
เริ่ม : 10 ม.ค. 2563
สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-01-10 09:59:36
แก้ไข : 2020-01-10 10:03:08
เข้าชมทั้งหมด : 273 ครั้ง