What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

เชิญอาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานสังสรรค์องค์กรแพทย์


10 ม.ค. 2563, 09:42 น.


เรียนเชิญอาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานสังสรรค์องค์กรแพทย์
พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สุขภาพสร้างได้ Happy New Year 2020 Hit Health Heart
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 14  อาคารเฉลิมพระบารมีหัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   

 
เริ่ม : 10 ม.ค. 2563
สิ้นสุด : 15 ม.ค. 2563
โดย :
เมื่อ : 2020-01-10 09:42:45
แก้ไข : 2020-01-10 10:49:14
เข้าชมทั้งหมด : 191 ครั้ง