What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

แผนพัฒนาการรักษาพยาบาลรายโรคเพื่อขอรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) ภายใน 1 ปี


7 ม.ค. 2563, 15:15 น.


กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชาร่วมกับคณะ ใน
หัวข้อเรื่อง แผนพัฒนาการรักษาพยาบาลรายโรคเพื่อขอรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC)
ภายใน 1 ปี

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดและกำหนดการ : คลิกที่นี่
โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ E- mail: rapichay@medicine.psu.ac.th หรือ
https://forms.gle/znPjtV5cASSUZ1wy5 ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   

 
เริ่ม : 07 ม.ค. 2563
สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-01-07 15:15:59
แก้ไข : 2020-01-07 15:20:44
เข้าชมทั้งหมด : 275 ครั้ง