What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)


17 ธ.ค. 2562, 11:05 น.


ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)
อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น1
ให้บริการ 
- คลินิกตรวจสุขภาพ
- คลินิกอายุรกรรม
- คลินิก หู คอ จมูก
- คลินิกกระดูกและข้อ
- คลินิกศัลยกรรม
- คลินิกเด็ก
- คลินิกนรีเวช
- คลินิกระงับปวด
- ศูนย์เลสิก
- คลินิกผิวหนัง
- คลินิกตา
- คลินิกนิ้วล็อค
- คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
- คลินิกทดสอบภูมิแพ้
- คลินิกจิตเวช

เว็บไซต์ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ : https://www.premium.psu.ac.th/

มีพื้นที่จอดรถฟรี : สำหรับผู้เข้ารับบริการ
ข้าราชการสามารถเบิกได้ ตามสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
(ทุกสิทธิ์สำรองจ่ายเงินสด แล้วนำไปเบิกตามสิทธิ์)
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)  จำนวน 14 อัตรา   
- เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ในการขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- Mini Workshop ออกแบบผลงานนวัตกรรมด้วยโฟมยาง ในกิจกรรม “เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม” Episode III   
- รายการ Live สาระ กับหมอ ม.อ.  EP.1 :- มนุษย์หมอผู้พิทักษ์อุ้งเชิงกราน   

 
เริ่ม : 17 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-12-17 11:05:37
แก้ไข : 2020-02-26 16:48:06
เข้าชมทั้งหมด : 1866 ครั้ง