What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 “Elderly Musculoskeletal Management in General Practice”


16 ธ.ค. 2562, 14:09 น.


การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
“Elderly Musculoskeletal Management in General Practice”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/HS8Xeหัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   

 
เริ่ม : 16 ธ.ค. 2562
สิ้นสุด : 06 ก.พ. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-12-16 14:09:13
แก้ไข : 2020-01-22 16:28:00
เข้าชมทั้งหมด : 779 ครั้ง