What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

เตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า (AHA) โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)


14 พ.ย. 2562, 16:17 น.


โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เตรียมพร้อมการเยี่ยมเพื่อการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation: AHA)
โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า

กิจกรรม

- 22 พ.ย. 2562
  โครงการ Internal Survey

- 12-13 ธ.ค. 2562
  โครงการ Informal AHA Survey (Pre survey)  
  โดย  นพ.สมจิตต์  ชี้เจริญ และอาจารย์กนกรัตน์  แสงอำไพ

- 19-20 ธ.ค. 2562
   โครงการ Deploy แบบประเมินตนเองตามแนวทาง AHA
   เพื่อเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า

 

 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เข้าร่วมโครงการ "คุณแม่คนดีที่ 1"   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- “เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม” Episode II ในหัวข้อ "How to BOOST YOUR CREATIVITY"   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   

 
เริ่ม : 14 พ.ย. 2562
สิ้นสุด : 26 ธ.ค. 2562
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-11-14 16:17:54
แก้ไข : 2019-11-15 10:12:59
เข้าชมทั้งหมด : 937 ครั้ง