What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล"แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น"


2 ต.ค. 2562, 16:30 น.


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล​"แพทย์ผู้อุทิศตน​ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น" ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งประจำปี ๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๒๔กันยายน ๒๕๖๒ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019   
- ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผลงาน โครงการความร่วมมือทางวิชากร ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อมภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- วันพยาบาลแห่งชาติ    

 
เริ่ม : 02 ต.ค. 2562
สิ้นสุด : 14 ต.ค. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-10-02 16:30:05
แก้ไข : 2019-10-02 16:31:12
เข้าชมทั้งหมด : 91 ครั้ง