What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

งานเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์


5 ก.ย. 2562, 13:38 น.


งานเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 กันยายน 2562
เวลา 13.00-16.30น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น14
อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563   
- คำแนะนำด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของปัญหาหมอกควันไฟ   

 
เริ่ม : 05 ก.ย. 2562
สิ้นสุด : 20 ก.ย. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-09-05 13:38:06
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 261 ครั้ง