What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน


8 ก.ค. 2562, 14:59 น.


วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
เวลา 04.30 - 09.30 น.

การลงทะเบียนเพื่อร่วมวิ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน
- เปิดรับลงทะเบียน 8 ก.ค.62 - 10 ส.ค. 62
- สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/dFpV1
- ลงทะเบียนเรียบร้อย ตรวจสอบรายชื่อ https://qrgo.page.link/UD2Q7 
- แจก Wristband ฟรี! สำหรับผู้ร่วมวิ่งที่ลงทะเบียนออนไลน์
- การวิ่งครั้งนี้เป็นการรวมใจและรวมพลังของชาวสงขลาเพื่อพลเอก เปรมฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
- ผู้ร่วมวิ่งต้องแต่งกายด้วยชุดสีดำ 
*************************************
 ผู้สนใจเสื้อวิ่งสามารถร่วมบริจาคเพื่อรับเสื้อในราคาตัวละ 199บาท
 ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 074-451599
 เริ่มบริจาคได้ ตั้งแต่ 1 ส.ค.62
*************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
หรือ http://shorturl.at/eqyW1

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา เรื่อง กัญชา การใช้ประโยชน์-โทษทางการแพทย์   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019   
- ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผลงาน โครงการความร่วมมือทางวิชากร ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อมภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 08 ก.ค. 2562
สิ้นสุด : 24 ส.ค. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-07-08 14:59:41
แก้ไข : 2019-08-09 10:16:59
เข้าชมทั้งหมด : 9428 ครั้ง