What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

งานแถลงข่าวโครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม1 สนามบินนานาชาติหาดใหญ่


17 มิ.ย. 2562, 09:34 น.


บรรยากาศงานแถลงข่างโครงการ
"99 ปีล้านความดี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสนามบินนานาชาติหาดใหญ่

"ชาวสงขลากว่า 180 คน ร่วมใจไปเคารพศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อแสดงความอาลัย "

วันนี้ (15 มิ.ย.62) นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และตัวแทนชาวสงขลากว่า 180 คน ร่วมเดินทางไปเคารพศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

โดยคุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ กล่าวว่า การเดินทางไปเคารพศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะประชาชนชาวสงขลา และพร้อมกันร่วมรำลึกถึงคุณงาม ความดี ในสิ่งที่ท่านได้เคยมอบให้กับชาวสงขลา ซึ่งการเดินทางครั้งนี้มีประชาชนมากมายหลากหลายกลุ่ม นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสงขลา ประมาณ 180 คน ซึ่งเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบิน Airbus 320 โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ เวลา 14.15 น. และเดินทางต่อไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมีท่านรองนายกวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการเคารพศพ เวลา 19.00 น.

นอกจากการเดินทางไปเคารพศพแล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีแผนจัดโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จนถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้แก่ งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป การจัดกิจกรรมวิ่งแทนคุณแผ่นดิน การแปรอักษร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” บนสะพานติณสูลานนท์ และปิดท้ายด้วยการยืนไว้อาลัย 99 วินาที ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงพลังความรักต่อท่าน

อีกกิจกรรมที่สำคัญคือ การจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ “๙๙ ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านมีดำริไว้ก่อนจะถึงแก่อสัญกรรม อนุญาตให้ใช้ชื่อ - นามสกุลเป็นชื่อโครงการได้ และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพราะศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยจะก่อสร้างขึ้นบริเวณ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เนื่องจากสภาพโครงสร้างเดิมของศูนย์โรคหัวใจมีความแออัด ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เข้าตรวจรักษาที่มีถึง 50,000 รายต่อปี ซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยหัวใจรุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดประมาณ 500 – 800 รายต่อปี ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ที่นอกจากเพิ่มโอกาสการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยแล้วยังลดการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการเข้าถึงการรักษาที่ช้าเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัย ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั้งในและต่างประเทศ หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ในด้านนวัตกรรม วิจัย และการศึกษาด้านโรคหัวใจในอนาคตอีกด้วย

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศที่มีเจตจำนงอยากแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และรำลึกถึงพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมแสดงพลังความรักและความเคารพที่ชาวสงขลาและทั่วประเทศมีต่อท่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และได้ร่วมตามรอยปณิธานของท่านที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/prmedpsu/photos/?tab=album&album_id=2584216568269069หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา เรื่อง กัญชา การใช้ประโยชน์-โทษทางการแพทย์   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019   
- ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผลงาน โครงการความร่วมมือทางวิชากร ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อมภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 17 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-06-17 09:34:16
แก้ไข : 2019-06-17 09:42:00
เข้าชมทั้งหมด : 655 ครั้ง