What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

เรียนรู้วิถีแห่งการปฏิวัติสุขภาพแนวใหม่เพื่อการมีสุขภาพดีได้ด้วยตนเอง


13 มิ.ย. 2562, 10:41 น.


ขอเชิญร่วมค้นหาเส้นทางการมีสุขภาพดี ที่ไร้โรคเรื้อรัง (NCDs) และหายจาก 
โรคเรื้อรังได้พร้อมใช้ชีวิตอย่างมั่นใจได้เต็มที่ 

"เรียนรู้วิถีแห่งการปฏิวัติสุขภาพแนวใหม่เพื่อการมีสุขภาพดีได้ด้วยตนเอง" 

พบกับ 
นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ 
ศัลยแพทย์หัวใจผู้ค้นพบแนวทางการพลิกผันโรค 
ด้วยการเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อต้านโรคเรื้อรัง 
(Total Lifestyle Modification: TLM) 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี (ชั้น14) อาคารเฉลิมพระบารมี 
ลงทะเบียน ได้ที่ https://qrgo.page.link/Tw3fU 
ลงทะเบียน (ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562) 

ติดต่อสอบถาม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ (ศิริพร โทร.074- 45-1143) 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563   
- ศูนย์อาหารฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายสินค้าพื้นที่ชั่วคราว บริเวณศูนย์อาหารฯ   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จำนวน 9 อัตรา   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 108(3/2562)   
- คอนเสิร์ต "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ" พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   
- งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป   
- วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน   

 
เริ่ม : 13 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด : 21 มิ.ย. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-06-13 10:41:59
แก้ไข : 2019-06-13 10:45:09
เข้าชมทั้งหมด : 129 ครั้ง