What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

เรียนรู้วิถีแห่งการปฏิวัติสุขภาพแนวใหม่เพื่อการมีสุขภาพดีได้ด้วยตนเอง


13 มิ.ย. 2562, 10:41 น.


ขอเชิญร่วมค้นหาเส้นทางการมีสุขภาพดี ที่ไร้โรคเรื้อรัง (NCDs) และหายจาก 
โรคเรื้อรังได้พร้อมใช้ชีวิตอย่างมั่นใจได้เต็มที่ 

"เรียนรู้วิถีแห่งการปฏิวัติสุขภาพแนวใหม่เพื่อการมีสุขภาพดีได้ด้วยตนเอง" 

พบกับ 
นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ 
ศัลยแพทย์หัวใจผู้ค้นพบแนวทางการพลิกผันโรค 
ด้วยการเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อต้านโรคเรื้อรัง 
(Total Lifestyle Modification: TLM) 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี (ชั้น14) อาคารเฉลิมพระบารมี 
ลงทะเบียน ได้ที่ https://qrgo.page.link/Tw3fU 
ลงทะเบียน (ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562) 

ติดต่อสอบถาม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ (ศิริพร โทร.074- 45-1143) 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 (ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม [Med psu Ambassadors] ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- ตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2563 (Hospital Safety Culture Survey Online)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์   

 
เริ่ม : 13 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด : 21 มิ.ย. 2562
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-06-13 10:41:59
แก้ไข : 2019-06-13 10:45:09
เข้าชมทั้งหมด : 217 ครั้ง