What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ประชุมวิชาการ "Genomic Thailand สัญจรภาคใต้"


13 มิ.ย. 2562, 10:24 น.


สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ได้กำหนดจัดประชุม "Genomic Thailand สัญจรภาคใต้"
ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 อาคารเฉลิม พระบารมี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
***ภายในวันที่  5 ก.ค. 2562 นี้เท่านั้น *** 
ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/1419-genomic-thailand 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ 
โทร.074286940-1 Email :sudarat.w@psu.ac.th 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563   
- ศูนย์อาหารฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายสินค้าพื้นที่ชั่วคราว บริเวณศูนย์อาหารฯ   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จำนวน 9 อัตรา   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 108(3/2562)   
- คอนเสิร์ต "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ" พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   
- งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป   
- วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน   

 
เริ่ม : 13 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด : 12 ก.ค. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-06-13 10:24:15
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 137 ครั้ง