What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ประชุมวิชาการ "Genomic Thailand สัญจรภาคใต้"


13 มิ.ย. 2562, 10:24 น.


สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ได้กำหนดจัดประชุม "Genomic Thailand สัญจรภาคใต้"
ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 อาคารเฉลิม พระบารมี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
***ภายในวันที่  5 ก.ค. 2562 นี้เท่านั้น *** 
ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/1419-genomic-thailand 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ 
โทร.074286940-1 Email :sudarat.w@psu.ac.th 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 (ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม [Med psu Ambassadors] ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- ตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2563 (Hospital Safety Culture Survey Online)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์   

 
เริ่ม : 13 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด : 12 ก.ค. 2562
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-06-13 10:24:15
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 254 ครั้ง