What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ประกาศผลประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


12 มิ.ย. 2562, 09:00 น.


ประกาศผลประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากการตัดสินและคัดเลือกผลงานของคณะกรรมการ
ไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล

หมายเหตุ: หากไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลทางคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผลงานใดได้รับรางวัลและการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 (ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม [Med psu Ambassadors] ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- ตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2563 (Hospital Safety Culture Survey Online)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์   

 
เริ่ม : 10 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2562
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-06-12 09:00:31
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 423 ครั้ง