What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ประกาศผลประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


12 มิ.ย. 2562, 09:00 น.


ประกาศผลประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากการตัดสินและคัดเลือกผลงานของคณะกรรมการ
ไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล

หมายเหตุ: หากไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลทางคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผลงานใดได้รับรางวัลและการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563   
- ศูนย์อาหารฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายสินค้าพื้นที่ชั่วคราว บริเวณศูนย์อาหารฯ   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จำนวน 9 อัตรา   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 108(3/2562)   
- คอนเสิร์ต "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ" พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   
- งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป   
- วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน   

 
เริ่ม : 10 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-06-12 09:00:31
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 240 ครั้ง