What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ทำงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยืนยันความประสงค์รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


16 พ.ค. 2562, 09:55 น.


งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
ที่ทำงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน ฯ ในหน่วยงานของท่าน ยืนยันความประสงค์รับวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่ QR Code หรือ   URL ที่ https://ihappy.medicine.psu.ac.th/flu 
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2562 
(ขั้นตอนการขอรับวัคซีน ตามเอกสารแนบ) 
งานส่งเสริมสุขภาพ โทร.1092 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563   
- ศูนย์อาหารฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายสินค้าพื้นที่ชั่วคราว บริเวณศูนย์อาหารฯ   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จำนวน 9 อัตรา   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 108(3/2562)   
- คอนเสิร์ต "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ" พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   
- งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป   
- วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน   

 
เริ่ม : 16 พ.ค. 2562
สิ้นสุด : 09 มิ.ย. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-05-16 09:55:34
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 325 ครั้ง