What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


25 เม.ย. 2562, 09:45 น.


รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รอบ1 --> 1 พฤษภาคม 2562 - 28 มิถุนายน 2562
รอบ2 --> 1 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562
Link การรับสมัคร https://meded.psu.ac.th/Postgrade/2563/Apply/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณตันติกร ชุมพล หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email : postgrad@medicine.psu.ac.th
โทร. : 0-7445-1540-1 โทรสาร : 0-7445-1543หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   
- รับสมัครผู้ให้บริการรับ-ส่งพัสดุ บริเวณใต้บันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์   
-  The 6th Joint Symposium BMS-BME-EU-HS:Post-graduate Health Science and Technology Conference   
- แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ทำงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยืนยันความประสงค์รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่   
- ประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา)   
- คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เดินทางเยือน Kunming Medical University ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   
- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 107 (2/2562) เรื่อง WFME การศึกษาหลังปริญญา   
- ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการใช้ระบบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED SYSTEM   
- การประชุมวิชาการเรื่อง“Extracellular Vesicles: Challenges and Applications in Human Diseases”   

 
เริ่ม : 30 เม.ย. 2562
สิ้นสุด : 28 มิ.ย. 2562
โดย : webmaster
เมื่อ : 2019-04-25 09:45:14
แก้ไข : 2019-04-30 15:50:27
เข้าชมทั้งหมด : 362 ครั้ง