What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


25 เม.ย. 2562, 09:45 น.


รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รอบ1 --> 1 พฤษภาคม 2562 - 28 มิถุนายน 2562
รอบ2 --> 1 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562
Link การรับสมัคร https://meded.psu.ac.th/Postgrade/2563/Apply/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณตันติกร ชุมพล หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email : postgrad@medicine.psu.ac.th
โทร. : 0-7445-1540-1 โทรสาร : 0-7445-1543หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 (ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม [Med psu Ambassadors] ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- ตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2563 (Hospital Safety Culture Survey Online)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์   

 
เริ่ม : 30 เม.ย. 2562
สิ้นสุด : 28 มิ.ย. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-04-25 09:45:14
แก้ไข : 2019-04-30 15:50:27
เข้าชมทั้งหมด : 4009 ครั้ง