What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

 The 6th Joint Symposium BMS-BME-EU-HS:Post-graduate Health Science and Technology Conference


9 เม.ย. 2562, 10:46 น.


The 6th Joint Symposium BMS-BME-EU-HS:Post-graduate Health Science and Technology Conference 
วันที่  13-14 มิ.ย. 2562 
สถานที่  ห้องเกษมลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ระบาดวิทยา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกนำเสนองาน

Epidemiology Unit, 
Faculty of Medicine, 
Prince Songkla University, 
Songkhla,Thailand 90110 
Tel : 074 451165-6 
Fax : 074 429754

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   
- รับสมัครผู้ให้บริการรับ-ส่งพัสดุ บริเวณใต้บันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์   
-  The 6th Joint Symposium BMS-BME-EU-HS:Post-graduate Health Science and Technology Conference   
- แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ทำงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยืนยันความประสงค์รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่   
- ประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา)   
- คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เดินทางเยือน Kunming Medical University ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   
- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 107 (2/2562) เรื่อง WFME การศึกษาหลังปริญญา   
- ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการใช้ระบบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED SYSTEM   
- การประชุมวิชาการเรื่อง“Extracellular Vesicles: Challenges and Applications in Human Diseases”   

 
เริ่ม : 09 เม.ย. 2562
สิ้นสุด : 14 มิ.ย. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-04-09 10:46:15
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 304 ครั้ง