What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

 The 6th Joint Symposium BMS-BME-EU-HS:Post-graduate Health Science and Technology Conference


9 เม.ย. 2562, 10:46 น.


The 6th Joint Symposium BMS-BME-EU-HS:Post-graduate Health Science and Technology Conference 
วันที่  13-14 มิ.ย. 2562 
สถานที่  ห้องเกษมลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ระบาดวิทยา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกนำเสนองาน

Epidemiology Unit, 
Faculty of Medicine, 
Prince Songkla University, 
Songkhla,Thailand 90110 
Tel : 074 451165-6 
Fax : 074 429754

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   

 
เริ่ม : 09 เม.ย. 2562
สิ้นสุด : 14 มิ.ย. 2562
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-04-09 10:46:15
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 796 ครั้ง