What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการใช้ระบบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED SYSTEM


26 มี.ค. 2562, 13:44 น.


ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทั่วไปที่สนใจทุกท่าน 
สมัครเข้าร่วมโครงการการใช้ระบบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED SYSTEM เปิดรับผู้เข้าอบรม 
รุ่นละ 20 คน ในเดือนมิถุนายน 2562 (หมดเขตรับสมัคร 24 พฤษภาคม นี้) ตามรายละเอียดใน 
โปสเตอร์ที่แนบท้ายนี้ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ชัญญา  ทวีศรี) โทร.1705 , 1709 
E-mail : tchanya@medicine.psu.ac.th 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563   
- ศูนย์อาหารฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายสินค้าพื้นที่ชั่วคราว บริเวณศูนย์อาหารฯ   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จำนวน 9 อัตรา   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 108(3/2562)   
- คอนเสิร์ต "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ" พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   
- งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป   
- วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน   

 
เริ่ม : 26 มี.ค. 2562
สิ้นสุด : 24 พ.ค. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-03-26 13:44:20
แก้ไข : 2019-03-26 14:01:24
เข้าชมทั้งหมด : 253 ครั้ง