What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

โครงการ Strong Heart & Smart Health


15 ก.พ. 2562, 18:23 น.


เชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Strong Heart & Smart Health
สะสมระยะการเดิน/วิ่ง เมื่อไหร่กับใครก็ได้ตามความสมัครใจ
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563 
ทุกระยะทางสะสม 100 กม. (ตั้งแต่ 100-500 กม.) รับของรางวัล และผู้สะสม 
ได้ 1,000 กม. ลำดับที่ 1-5 ตามกลุ่มอายุ ชาย/หญิง จะได้รับรางวัล finisher
โดยส่งผลระยะการวิ่ง/เดือนมายัง
Facebook : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย Inbox 1. ชื่อ-สกุล และรหัสบุคลากร
                2. แคปหน้าจอ ระยะทาง พร้อมวันที่ ตามรายละเอียดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
สอบถามเพิ่มเติมที่ 
งานการเจ้าหน้าที่/โทร. 1142 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019   
- ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผลงาน โครงการความร่วมมือทางวิชากร ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อมภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- วันพยาบาลแห่งชาติ    

 
เริ่ม : 15 ก.พ. 2562
สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2563
โดย :
เมื่อ : 2019-02-15 18:23:06
แก้ไข : 2019-03-26 16:53:55
เข้าชมทั้งหมด : 2487 ครั้ง