What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

โครงการ Strong Heart & Smart Health


15 ก.พ. 2562, 18:23 น.


เชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Strong Heart & Smart Health
สะสมระยะการเดิน/วิ่ง เมื่อไหร่กับใครก็ได้ตามความสมัครใจ
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563 
ทุกระยะทางสะสม 100 กม. (ตั้งแต่ 100-500 กม.) รับของรางวัล และผู้สะสม 
ได้ 1,000 กม. ลำดับที่ 1-5 ตามกลุ่มอายุ ชาย/หญิง จะได้รับรางวัล finisher
โดยส่งผลระยะการวิ่ง/เดือนมายัง
Facebook : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย Inbox 1. ชื่อ-สกุล และรหัสบุคลากร
                2. แคปหน้าจอ ระยะทาง พร้อมวันที่ ตามรายละเอียดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
สอบถามเพิ่มเติมที่ 
งานการเจ้าหน้าที่/โทร. 1142 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เข้าร่วมโครงการ "คุณแม่คนดีที่ 1"   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   

 
เริ่ม : 15 ก.พ. 2562
สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-02-15 18:23:06
แก้ไข : 2019-03-26 16:53:55
เข้าชมทั้งหมด : 3144 ครั้ง