What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ประกาศผล ตั้งชื่อ และ สโลแกน ร้านค้าออร์แกนิคและสินค้าสุขภาพ


1 ก.พ. 2562, 17:00 น.


ชื่อที่ชนะการประกวด 
More Organic ( ม.อ.แกนิก ) 

สโลแกน 
ปลอดสารฯอีกนิด ชีวิตปลอดโรค 
( more organic, more healthy ) 

ผู้ชนะ : รศ.นพ.เต็มศักดิ์  พึ่งรัศมี 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

หมายเหตุ 
เนื่องด้วยในการประกวด มีผู้ส่งชื่อที่เหมือนกันอีก จำนวน 10 ชื่อ และชื่อที่คล้ายคลึงกันจำนวน 8 ชื่อ 
จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสม และการสื่อความหมาย 
คณะกรรมการตัดสินให้ ชื่อและสโลแกน ดังที่ประกาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยเอกฉันท์ 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563   
- ศูนย์อาหารฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายสินค้าพื้นที่ชั่วคราว บริเวณศูนย์อาหารฯ   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จำนวน 9 อัตรา   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 108(3/2562)   

 
เริ่ม : 01 ก.พ. 2562
สิ้นสุด : 11 ก.พ. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-02-01 17:00:49
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 349 ครั้ง