What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

"การสร้างสรรค์ นวัตกรรมแบบมืออาชีพ หลักสูตร Design Thinking โดยทีมวิทยากร หน่วยนวัตกรรม คณะแพทย์ ม.อ."


22 ม.ค. 2562, 16:21 น.


หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ส่วนงานนวัตกรรม 
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ 
"การสร้างสรรค์ นวัตกรรมแบบมืออาชีพ หลักสูตร Design Thinking  
โดยทีมวิทยากร หน่วยนวัตกรรม คณะแพทย์ ม.อ." 

รุ่นที่ 4 : Design Thinking special class for Research Assistant 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  
ชั้น 9 อาคารศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

รุ่นที่ 5 : Design Thinking for Product Innovation 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต  
ศูนย์จัดการประชุมและอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 

รับจำนวนรุ่นละ 30 คนเท่านั้น!!! 

"สามารถสมัครเดี่ยวหรือทีม (ไม่เกินทีมละ 6 คน)" 
สแกน QR CODE หรือลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/RVoSst 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : MED PSU Innovation Center โทร 1188 
Email: psuinnovation008@gmail.com 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   

 
เริ่ม : 22 ม.ค. 2562
สิ้นสุด : 20 ก.พ. 2562
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-01-22 16:21:15
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 507 ครั้ง