What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"


29 พ.ย. 2561, 10:15 น.


ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ
"SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"
- เพียงดาวน์โหลด Application: MyHealthfirst
  http://mhf.capsuledna.com/
- บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ต้องส่งใบสมัครไปยังงานการเจ้าหน้าที่ 
เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการ 
- สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ Smartphone 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอุรพิน หนุนอนันต์ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 1142
- ทุกๆ 3 เดือน ประเมินผล เพื่อรับคูปองซื้อสินค้าสุขภาพ
สุขภาพดี ใกล้ตัวคุณ สุขภาพดี ทั้งองค์กร

*******************************************************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณอุรพิน หนุนอนันต์ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 1142

*******************************************************************

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา เรื่อง กัญชา การใช้ประโยชน์-โทษทางการแพทย์   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019   
- ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผลงาน โครงการความร่วมมือทางวิชากร ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อมภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 29 พ.ย. 2561
สิ้นสุด : 30 เม.ย. 2562
โดย :
เมื่อ : 2018-11-29 10:15:35
แก้ไข : 2019-01-11 14:13:55
เข้าชมทั้งหมด : 1112 ครั้ง