What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

โครงการ “มหัศจรรย์นมแม่ ครั้งที่ ๖”


6 ก.ค. 2561, 13:39 น.


คณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ได้จัดโครงการ “มหัศจรรย์นมแม่ ครั้งที่ ๖”
การรับสมัครประกวดคุณแม่คนดีที่ ๑ สำหรับมารดาหลังคลอดที่เป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  รวมถึงบุคลากรทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และผู้สนใจทั่วไป  
ถึงวันที่  22  กรกฎาคม  2561  และมอบรางวัล  ณ เวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- VDO แนะนำวิธีการใช้เครื่อง AED   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2019 ถอดหน้ากาก Kaizen   
-  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่แพทย์ใช้ทุนรัฐบาล *** หมดเขตยื่นเอกสาร (สด35-ปี62) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ***   
- "รู้ไว ใส่ใจ คัดกรองฉับไว มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม"   
- 30 Running Challenge Present for New Year 2019   
- บริการวิชาการ เรื่อง "การทดสอบความเป็นพิษของสารต่อเซลล์โดยวิธี MTT assay"   
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์ และศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและ สินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 22 ต.ค. 2561
สิ้นสุด : 20 พ.ย. 2561
โดย :
เมื่อ : 22 ต.ค. 2561
แก้ไข : 20 พ.ย. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 780 ครั้ง