What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีถวายเทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.


5 ก.ค. 2561, 13:43 น.


ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีถวายเทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
ณ วัดนาหม่อม / วัดโตนด / วัดหูแร่ จ.พัทลุง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2561 จำนวน 80 คน
ที่คุณ วิภารัตน์ ฉบ.11 (081-6660380)
 คุณนันทนา ฉบ.8 (091-8010188)
 คุณอาภรณ์ ฉบ.8 (088-7907669)
- บุคลากรคณะแพทย์ ฟรี
- บุคคลภายนอกหรือเด็กที่มีอายุมากกว่า 7 ขวบ
 เก็บค่าอาหารเช้า อาหารเที่ยง และอื่นๆ ท่านละ 100 บาท

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- VDO แนะนำวิธีการใช้เครื่อง AED   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2019 ถอดหน้ากาก Kaizen   
-  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่แพทย์ใช้ทุนรัฐบาล *** หมดเขตยื่นเอกสาร (สด35-ปี62) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ***   
- "รู้ไว ใส่ใจ คัดกรองฉับไว มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม"   
- 30 Running Challenge Present for New Year 2019   
- บริการวิชาการ เรื่อง "การทดสอบความเป็นพิษของสารต่อเซลล์โดยวิธี MTT assay"   
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์ และศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและ สินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 22 ต.ค. 2561
สิ้นสุด : 20 พ.ย. 2561
โดย :
เมื่อ : 22 ต.ค. 2561
แก้ไข : 20 พ.ย. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 134 ครั้ง