What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ. จิตเกษม สุวรรณรัฐ


8 มิ.ย. 2561, 09:49 น.


ขอแสดงความยินดีกับ 
รศ.พญ. จิตเกษม สุวรรณรัฐ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
ที่ได้รับ รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑
จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- กำหนดการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท ปีการศึกษา 2561   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- ประกวดสื่อคลิปวิดีโอ Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, SRP (service recovery process)   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
- ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0"   
- รับสมัครนักศึกษา​​ เข้าร่วมอบรมโครงการ  Science Leadership Program   
- ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ. จิตเกษม สุวรรณรัฐ   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561   
- ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม     
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชาครั้งที่ 103 เรื่อง การใช้ JCI enhanced AHA ของ PCT ภาควิชา   

 
เริ่ม : 18 มิ.ย. 2561
สิ้นสุด : 29 มิ.ย. 2561
โดย :
เมื่อ : 18 มิ.ย. 2561
แก้ไข : 29 มิ.ย. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 99 ครั้ง