What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ. จิตเกษม สุวรรณรัฐ


8 มิ.ย. 2561, 09:49 น.


ขอแสดงความยินดีกับ 
รศ.พญ. จิตเกษม สุวรรณรัฐ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
ที่ได้รับ รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑
จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- บริการวิชาการ เรื่อง "การทดสอบความเป็นพิษของสารต่อเซลล์โดยวิธี MTT assay"   
- HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ช่วงทดสอบระบบ)   
- คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC)   
- ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์ และศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประชุมวิชาการ Thai-Charité Medical Education Conference 2018 “Disruptive Medical Education in the new Era”   
- A New Paradigm for Medical Prediction with the Computational Simulation and Modeling   
- มหกรรมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2   
- วันพยาบาลแห่งชาติ   

 
เริ่ม : 11 ต.ค. 2561
สิ้นสุด : 17 ต.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 11 ต.ค. 2561
แก้ไข : 17 ต.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 233 ครั้ง