What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0"


7 มิ.ย. 2561, 09:59 น.


ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ
เข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34

"Smart Medicine in Thailand 4.0"
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การส่งผลงาน
1. ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาแพทย์ / แพทย์ผู้ฝึกอบรม / อาจารย์ /
  บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ หรือสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ
2. ผู้นำเสนอจะต้องมีชื่อเป็นผู้วิจัยหรือร่วมวิจัย
3. ผลงานต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ในวารสารหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อน

รูปแบบการนำเสนอ
Oral presentation
- นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
- หากส่งผลงานเกิน 40 เรื่อง จะคัดเป็น Poster
Poster presention
- Poster เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- กรรมการคัดเลือกผลงานเด่นประมาณ 5-10 เรื่อง เพื่อทำเป็น Poster
  ติดในงาน ที่เหลือจัดเป็น E-poster

กำหนดการ
- ส่งบทคัดย่อ                 ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2561
- แจ้งตอบรับ                  ภายใน วันที่ 25 มิถุนายน 2561
- กำหนดส่ง file poster    วันที่ 13  กรกฎาคม 2561

เงินรางวัล
Oral presentation
รางวัลที่ 1    10,000 บาท
รางวัลที่ 2     6,000 บาท
รางวัลที่ 3    4,000 บาท

Poster presentation
รางวัลที่ 1    7,000 บาท
รางวัลที่ 2     5,000 บาท
รางวัลที่ 3    3,000 บาท

พิเศษ... สำหรับผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมโปสเตอร์ และสามารถตอบคำถาม
จากโปสเตอร์ได้ ลุ้นรับรางวัล มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

(Download แบบฟอร์มรับส่งผลงานและแบบฟอร์ม Abstract ได้ที่
Website : http://medinfo2.psu.ac.th/research/apdu/)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปิยนาฏ สีระแก้ว หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
โทร. 074-451129, 09-2280-8599
Email : pitanat.s@psu.ac.th
 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC)   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- VDO แนะนำวิธีการใช้เครื่อง AED   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมืออาชีพด้วยกระบวนการ Design Thinking workshop   
- สัตว์ทดลอง "มีดีอะไร"   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2019 ถอดหน้ากาก Kaizen   
- การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่แพทย์ใช้ทุนรัฐบาล ** หมดเขตยื่นเอกสาร (สด35-ปี62) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 **   
- "รู้ไว ใส่ใจ คัดกรองฉับไว มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม"   
- เรียนเชิญอาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานสังสรรค์องค์กรแพทย์   

 
เริ่ม : 28 พ.ย. 2561
สิ้นสุด : 12 ธ.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 28 พ.ย. 2561
แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 634 ครั้ง