What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.แจ้งความจำนงขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่


15 พ.ค. 2561, 16:26 น.


งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอความร่วมมือบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่ทำงานสัมผัส 
กับผู้ป่วยโดยตรงและมีความประสงค์จะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยืนยันความประสงค์จะรับวัคซีน 
ที่ http://ihappy.medicine.psu.ac.th/flu61 
หรือที่ QR Code (ตามรูปที่แนบไป) 

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 


***ปีนี้จะมีการสำรวจและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพียง 1 รอบเท่านั้น ขอให้ท่านที่มีสิทธิ์เข้ามายืนยันตามขั้นตอน อย่าปล่อยให้สิทธิของท่านหายไป *** 
สอบถามเพิ่มเติมที่ งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 1092





หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- บริการวิชาการ เรื่อง "การทดสอบความเป็นพิษของสารต่อเซลล์โดยวิธี MTT assay"   
- HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ช่วงทดสอบระบบ)   
- คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC)   
- ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์ และศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประชุมวิชาการ Thai-Charité Medical Education Conference 2018 “Disruptive Medical Education in the new Era”   
- A New Paradigm for Medical Prediction with the Computational Simulation and Modeling   
- มหกรรมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2   
- วันพยาบาลแห่งชาติ   

 
เริ่ม : 11 ต.ค. 2561
สิ้นสุด : 17 ต.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 11 ต.ค. 2561
แก้ไข : 17 ต.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 641 ครั้ง