What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดวิหารหลวงปู่ทวด และ ศูนย์ถันยเวชช์ โรงพยาบาล ม.อ.


9 มี.ค. 2561, 15:47 น.


วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิหารหลวงปู่ทวดและ ทรงเปิด ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบครบวงจร พร้อมทั้งทอดพระเนตรการทำงานของ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด (mini CT Scan) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาโดยความร่วมมือจาก 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อใช้ในการตรวจรักษามะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC)   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- VDO แนะนำวิธีการใช้เครื่อง AED   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมืออาชีพด้วยกระบวนการ Design Thinking workshop   
- สัตว์ทดลอง "มีดีอะไร"   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2019 ถอดหน้ากาก Kaizen   
- การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่แพทย์ใช้ทุนรัฐบาล ** หมดเขตยื่นเอกสาร (สด35-ปี62) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 **   
- "รู้ไว ใส่ใจ คัดกรองฉับไว มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม"   
- เรียนเชิญอาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานสังสรรค์องค์กรแพทย์   

 
เริ่ม : 28 พ.ย. 2561
สิ้นสุด : 12 ธ.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 28 พ.ย. 2561
แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 404 ครั้ง