What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

สุขภาพดีที่ ม.อ.


8 มี.ค. 2561, 16:14 น.


สุขภาพดีที่ ม.อ.
กิจกรรมระหว่างชมรมและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
15 - 16 มีนาคม 2561
ณ บริเวณศูนย์อาหาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
พบกับกิจกรรมดีๆจากชมรม
พร้อมของรางวัลและ ร้านค้าเพื่อสุขภาพอีกมากมาย
!! พิเศษ  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 45 คนแรก
             รับฟรีบัตร Happy Card สำหรับซื้อ สินค้าฟรีในงาน

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- ประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- ขั้นตอนการเข้าระบบพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา(QAภาควิชา) เรื่อง Advanced HA   

 
เริ่ม : 08 มี.ค. 2561
สิ้นสุด : 16 มี.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 2018-03-08 16:14:44
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 278 ครั้ง