What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ค่าย SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 15 


21 ก.พ. 2561, 10:27 น.


ค่าย SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 15 
วันที่ 18-23 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมวิศวกรรมซ่อมบำรุง ชั้น 3 

คุณสมบัติ เด็กชาย-หญิง อายุ 8-12 ปี ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน 
ปิดรับสมัคร วันที่ 9 มีนาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด) 
ฟรี..ค่าลงทะเบียน 
สมัครโดยวางเงินมัดจำ และคืนกลับเมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด 
คลิก ใบสมัครSMART KIDS พิชิตพุง

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- กำหนดการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท ปีการศึกษา 2561   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- ประกวดสื่อคลิปวิดีโอ Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, SRP (service recovery process)   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
- ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0"   
- รับสมัครนักศึกษา​​ เข้าร่วมอบรมโครงการ  Science Leadership Program   
- ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ. จิตเกษม สุวรรณรัฐ   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561   
- ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม     
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชาครั้งที่ 103 เรื่อง การใช้ JCI enhanced AHA ของ PCT ภาควิชา   

 
เริ่ม : 18 มิ.ย. 2561
สิ้นสุด : 29 มิ.ย. 2561
โดย :
เมื่อ : 18 มิ.ย. 2561
แก้ไข : 29 มิ.ย. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 318 ครั้ง