What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ค่าย SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 15 


21 ก.พ. 2561, 10:27 น.


ค่าย SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 15 
วันที่ 18-23 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมวิศวกรรมซ่อมบำรุง ชั้น 3 

คุณสมบัติ เด็กชาย-หญิง อายุ 8-12 ปี ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน 
ปิดรับสมัคร วันที่ 9 มีนาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด) 
ฟรี..ค่าลงทะเบียน 
สมัครโดยวางเงินมัดจำ และคืนกลับเมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด 
คลิก ใบสมัครSMART KIDS พิชิตพุง

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- ประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- ขั้นตอนการเข้าระบบพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา(QAภาควิชา) เรื่อง Advanced HA   

 
เริ่ม : 21 ก.พ. 2561
สิ้นสุด : 18 มี.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 2018-02-21 10:27:24
แก้ไข : 2018-03-05 16:39:47
เข้าชมทั้งหมด : 447 ครั้ง