What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ค่าย SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 15 


21 ก.พ. 2561, 10:27 น.


ค่าย SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 15 
วันที่ 18-23 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมวิศวกรรมซ่อมบำรุง ชั้น 3 

คุณสมบัติ เด็กชาย-หญิง อายุ 8-12 ปี ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน 
ปิดรับสมัคร วันที่ 9 มีนาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด) 
ฟรี..ค่าลงทะเบียน 
สมัครโดยวางเงินมัดจำ และคืนกลับเมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด 
คลิก ใบสมัครSMART KIDS พิชิตพุง

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC)   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- VDO แนะนำวิธีการใช้เครื่อง AED   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมืออาชีพด้วยกระบวนการ Design Thinking workshop   
- สัตว์ทดลอง "มีดีอะไร"   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2019 ถอดหน้ากาก Kaizen   
- การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่แพทย์ใช้ทุนรัฐบาล ** หมดเขตยื่นเอกสาร (สด35-ปี62) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 **   
- "รู้ไว ใส่ใจ คัดกรองฉับไว มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม"   
- เรียนเชิญอาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานสังสรรค์องค์กรแพทย์   

 
เริ่ม : 28 พ.ย. 2561
สิ้นสุด : 12 ธ.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 28 พ.ย. 2561
แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 415 ครั้ง