What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

วันเด็กแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2561


3 ม.ค. 2561, 14:45 น.


วันเด็กแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2561
“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
บริเวณใต้อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์
พบกับการแสดงบนเวที การแข่งขันเกมต่างๆ และของขวัญมากมาย

 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมจำนวน 7 อัตรา   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561   
- ขั้นตอนการเข้าระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานคลัง   
- เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอกสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561    
- งานประชุมวิชาการ “The 1st PSU-UNSJoint Conference on Medical Science and Technology 2018”   
- พิธีทำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561   
- THE DAY OF LOVE BY MEDICAL STAFF ORGANIZATION   
- ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการใช้ที่พักของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2560   
- กฏหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

 
เริ่ม : 18 ม.ค. 2561
สิ้นสุด : 25 ม.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 18 ม.ค. 2561
แก้ไข : 25 ม.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 158 ครั้ง