What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

SixPack Project (ขยายระยะเวลาในการส่งประกวด วันนี้– 31 พฤษภาคม 2565)


1 มี.ค. 2565, 09:18 น.


SixPack Project
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนหน่วยงานในคณะฯ
ส่งเรื่องราวหน่วยงานของคุณ ที่มีความ “เด่น”  และ “โดน”
ตรงกับค่านิยมคณะแพทยศาสตร์ (MEDPSU) ข้อใดข้อหนึ่ง
หน่วยงานที่ได้รับเลือก 6 หน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล
หน่วยงานละ 5,000 บาท

กติกาและเงื่อนไขการส่งประกวด
1.    ส่งเข้าประกวดในนามหน่วยงานเท่านั้น
2.    เขียนเล่ารายละเอียด + ภาพการทำงาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมคณะแพทย์ (MEDPSU)
    ข้อใดข้อหนึ่ง หากมีความสอดคล้องหลายข้อให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่คิดว่า    หน่วยงานของท่านทำได้ดีที่สุด
    และให้หัวหน้าหน่วยงานเซ็นต์ชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง
3.    การคัดเลือกจะพิจารณาจากการให้คะแนนของคณะกรรมการ
4.    การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขยายระยะเวลาในการส่งประกวด
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

ค่านิยมคณะแพทยศาสตร์
M    =        Mankind  ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์
E    =        Excellence  มาตรฐานสูงสุดเพื่อทุกชีวิต
D    =        Dedication  อุทิศตนเพื่องาน
P    =        Professionalism  เชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณ
S    =        Social Responsibility  สรรค์สร้างเพื่อสังคม
U    =        Unity  ผสานผสมเป็นหนึ่งเดียว

ส่งข้อมูลของหน่วยงานคุณมาได้ที่
งานประชาสัมพันธ์  ชั้น 1 อาคารบริหาร
E-mail : pr@medicine.psu.ac.th
LINE : @wearemedpsu

ดาวน์โหลดใบสมัคร -->  คลิกที่นี่
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- แนวปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยงจากการรับเชื้อโควิด (V.2) สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และญาติ(อยู่บ้านเดียวกับบุคลากร)   
- The 1st Annual Health Research International Conference 2022 (AHR-iCON 2022)    
- เตรียมพร้อมกันนะคะ!!! 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565 ตรวจประเมิน 5 ส ทุกพื้นที่   
- โครงการเสริมสร้างทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2565 เรื่อง Growth mindset in education   
- โครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "AVOID RETRACTIONS: PUBLISH ETHICALLY"  by Dr. Jacob Wickham    
- ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสและนักศึกษาร่วมกิจกรรม Meeting with Advisor Day พบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ปีการศึกษา 2564   
- รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล(Prince Mahidol Award)   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2565 ขยายระยะเวลาในการเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565    
- SixPack Project (ขยายระยะเวลาในการส่งประกวด วันนี้– 31 พฤษภาคม 2565)   
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   

 
เริ่ม : 01 มี.ค. 2565
สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-03-01 09:18:08
แก้ไข : 2022-04-22 08:50:26
เข้าชมทั้งหมด : 225 ครั้ง