What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

The 1st Annual Health Research International Conference 2022 (AHR-iCON 2022) 


21 ก.พ. 2565, 09:32 น.


The First Annual Health Research International Conference 2022

เวทีนำเสนองานวิจัยด้านสุขภาพระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนรับฟังและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน กับนักวิจัยแนวหน้าระดับนานาชาติ ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และติดตามรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ Website https://ahr.psu.ac.th/

  • Oral presentations: peer review system มาตรฐานนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสเผยแพร่ผลงาน
  • Keynote lectures: โดยนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับชาติ ที่งานวิจัยใช้ได้จริงไม่ขึ้นหิ้ง
  • ทุก abstract ที่ได้นำเสนอจะลงตีพิมพ์ใน book of abstract ของงานประชุม
  • Full paper ที่ได้นำเสนอจะได้ตีพิมพ์ ใน proceeding book ของงานประชุม
  • Full paper ที่ดีเด่น 12 อันดับ จะได้รับการเสนอให้ลงตีพิมพ์ในวารสาร JHSMR (ฐาน SCOPUS)

• ผู้ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 3-5 สิงหาคม 2565 ฟรี!

• กดติดตามกันน้า กิจกรรมดีดี ยังมีอีกเพียบเลย
 

Important dates

Submission deadline for Abstract: May 31, 2022
Submission deadline for Full paper: June 8, 2022
Early Bird registration for Abstract: June 15-July 15, 2022
Early Bird registration for Full paper: July 1-July 15, 2022
 

 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- แนวปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยงจากการรับเชื้อโควิด (V.2) สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และญาติ(อยู่บ้านเดียวกับบุคลากร)   
- The 1st Annual Health Research International Conference 2022 (AHR-iCON 2022)    
- เตรียมพร้อมกันนะคะ!!! 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565 ตรวจประเมิน 5 ส ทุกพื้นที่   
- โครงการเสริมสร้างทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2565 เรื่อง Growth mindset in education   
- โครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "AVOID RETRACTIONS: PUBLISH ETHICALLY"  by Dr. Jacob Wickham    
- ผลการคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการประเภทต่างๆ บริเวณชั้น B ชั้น 1 และชั้น 5 อาคารศรีเวชวัฒน์   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทข้าวแกง ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสและนักศึกษาร่วมกิจกรรม Meeting with Advisor Day พบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ปีการศึกษา 2564   
- รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล(Prince Mahidol Award)   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2565 ขยายระยะเวลาในการเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565    
- SixPack Project (ขยายระยะเวลาในการส่งประกวด วันนี้– 31 พฤษภาคม 2565)   
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   

 
เริ่ม : 21 ก.พ. 2565
สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-02-21 09:32:56
แก้ไข : 2022-05-12 16:28:43
เข้าชมทั้งหมด : 439 ครั้ง