What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 ด้านสังคม” (Quality Persons of The Year 2021)


17 พ.ย. 2564, 15:03 น.


ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 ด้านสังคม”
(Quality Persons of The Year 2021)

จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (มสวท.)หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- "21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022" Theme: “Job Roles of the 2030 Medical Educator: Imagineering the Education Futurists”   
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเรื่องราว ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   
- **** กิจกรรมพิเศษ MEDPSU Project  **** ร้อง เล่น เต้น ฮาาาาาา  ตามประสา MEDPSU   
- *** กิจกรรมใหม่มาแล้ววววววว  ชิล & แชะ แซะหามุมมองใหม่ในคณะแพทย์ ***   

 
เริ่ม : 17 พ.ย. 2564
สิ้นสุด : 30 พ.ย. 2564
โดย : เกาะวาร์ แซ่อุ๋ย
เมื่อ : 2021-11-17 15:03:03
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 94 ครั้ง