What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัล แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564 


23 ก.ย. 2564, 16:46 น.


ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล
และ รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับรางวัล "แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น"
ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564  
โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบโล่
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 23 กันยายน 2564หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจาก แพทยสภา ประจำปี 2564   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจาก แพทยสภา ประจำปี 2564   
- ประชุมวิชาการออนไลน์ รวมพลังต้านภัย "มะเร็งเต้านม" สไตล์ผู้หญิงยุค New Normal    
- โครงการการอบรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ หัวข้อ “จิตใส ใจสบาย คลายทุกข์” (ผ่านระบบ Zoom)   

 
เริ่ม : 23 ก.ย. 2564
สิ้นสุด : 08 ต.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-09-23 16:46:31
แก้ไข : 2021-09-23 16:49:03
เข้าชมทั้งหมด : 136 ครั้ง