What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจความผูกพันขององค์กร


2 ก.ย. 2564, 20:50 น.


ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจความผูกพันขององค์กร
- เริ่มวันที่ 6-17 กันยายน 2564
- สแกน QR code ได้ใน Poster หรือ
- คลิก https://qrgo.page.link/Rmgg6

VDO : https://www.facebook.com/prmedpsu/videos/613737813002140
VDO  วิธีเข้าสู่ระบบทำแบบสำรวจ : https://www.facebook.com/prmedpsu/videos/639317870367498
................. เพราะเสียงของทุกคนมีความหมาย..................
 


หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัล แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564    
- วันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564   
- ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564   

 
เริ่ม : 02 ก.ย. 2564
สิ้นสุด : 17 ก.ย. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-09-02 20:50:35
แก้ไข : 2021-09-06 13:30:01
เข้าชมทั้งหมด : 196 ครั้ง