What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 


16 ก.ค. 2564, 16:51 น.


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 
จำนวน 23 อัตรา 
- สำหรับนิสิตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 
- เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564 
- สมัครผ่านเว็บและศึกษาเงื่อนไขการศึกษาในแต่ละสาขาได้จาก 
https://meded.psu.ac.th/postgrade/2565/Apply/หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัล แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564    
- วันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564   
- ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564   

 
เริ่ม : 16 ก.ค. 2564
สิ้นสุด : 16 ส.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-07-16 16:51:53
แก้ไข : 2021-07-20 16:39:24
เข้าชมทั้งหมด : 399 ครั้ง