What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่


6 ม.ค. 2564, 11:14 น.


PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่
ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษากรุณากรอกข้อมูลใน https://psu.care/
เพื่อใช้สำหรับติดตามความเสี่ยงของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเพิ่มขึ้น

  • กรอกข้อมูล : https://psu.care/
  • คู่มือการใช้งาน PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่

    ทําอย่างไร เมื่อหา QR Code สถานที่ใน มหาวิทยาลัยไม่เจอ
    1. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําจุด
    2. ประสานคุณอนุศรา โทร. 074-45-1108
    3. ส่งข้อความ ที่ dida-avengers@g.psu.ac.th


หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัล แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564    
- วันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564   
- ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564   
- 24 กันยายน "วันมหิดล"   

 
เริ่ม : 06 ม.ค. 2564
สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-01-06 11:14:44
แก้ไข : 2021-01-13 10:48:50
เข้าชมทั้งหมด : 1602 ครั้ง