What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ไม่มีข่าวในหัวข้อนี้

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- แนวปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยงจากการรับเชื้อโควิด (V.2) สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และญาติ(อยู่บ้านเดียวกับบุคลากร)   
- The 1st Annual Health Research International Conference 2022 (AHR-iCON 2022)    
- เตรียมพร้อมกันนะคะ!!! 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565 ตรวจประเมิน 5 ส ทุกพื้นที่   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทข้าวแกง ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ผลการคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการประเภทต่างๆ บริเวณชั้น B ชั้น 1 และชั้น 5 อาคารศรีเวชวัฒน์   
- โครงการเสริมสร้างทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2565 เรื่อง Growth mindset in education   
- โครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "AVOID RETRACTIONS: PUBLISH ETHICALLY"  by Dr. Jacob Wickham    
- ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสและนักศึกษาร่วมกิจกรรม Meeting with Advisor Day พบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ปีการศึกษา 2564   
- รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล(Prince Mahidol Award)   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2565 ขยายระยะเวลาในการเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565    
- SixPack Project (ขยายระยะเวลาในการส่งประกวด วันนี้– 31 พฤษภาคม 2565)   
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565