ศูนย์ข่าวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครงาน


| ประชาสัมพันธ์ | รอบรั้วคณะแพทย์ | นักศึกษาแพทย์ | รับสมัครงาน |
| การศึกษา | การบริการ/โรงพยาบาล | วิจัย/นวัตกรรม | คุณภาพ (QA) |


หน้าแรก >> รับสมัครงาน

หัวข้อข่าวอื่นๆ ในกลุ่ม
- รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา   
- ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์  ภ.เวชศาสตร์ครอบครัว   
- รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์   
- รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากายภาพบำบัด   
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงาน, ผู้ตรวจการพยาบาล, หัวหน้าหอผู้ป่วย   
- รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา