ศูนย์ข่าวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครงาน


| ประชาสัมพันธ์ | รอบรั้วคณะแพทย์ | นักศึกษาแพทย์ | รับสมัครงาน |
| การศึกษา | การบริการ/โรงพยาบาล | วิจัย/นวัตกรรม | คุณภาพ (QA) |


หน้าแรก >> รับสมัครงาน

หัวข้อข่าวอื่นๆ ในกลุ่ม
- รับสมัครอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์   
- หัวหน้าหน่วย งานพัสดุ   
- รับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล   
- ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน   
- ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล