ศูนย์ข่าวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครงาน


| ประชาสัมพันธ์ | รอบรั้วคณะแพทย์ | นักศึกษาแพทย์ | รับสมัครงาน |
| การศึกษา | การบริการ/โรงพยาบาล | วิจัย/นวัตกรรม | คุณภาพ (QA) |


หน้าแรก >> รับสมัครงาน

หัวข้อข่าวอื่นๆ ในกลุ่ม
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนอุดหนุน และเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน   
- รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา   
- รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์   
- รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
- รับสมัครตำแหน่งพยาบาล (วิสัญญี)