ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
ลาภทรัพย์ และเกียรติยศ
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ
เป็นที่สอง
เป็นกิจที่หนึ่ง
จะตกแก่ท่านเอง
ไว้ให้บริสุทธิ์

 

.....
ประวัติและความเป็นมา
วัตถุประสงค์และหน้าที่
ธรรมนูญองค์กรแพทย์
คณะกรรมการ
เรื่องน่ารู้
ข่าวองค์กรแพทย์.
.
แจ้งข่าว/ร้องเรียน

.

.

 .

ไปโฮมเพจคณะแพทยศาสตร์...คลิ๊กที่นี่

 

 

.

...

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
15  ถนนกาญจนวนิช  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

 

Copyright 2002  Faculty of Medicine,
Prince of Songkla University.

 or comments to: Webmaster