หากท่านต้องการข้อมูล ข่าวคณะแพทย์ ฉบับย้อนหลัง กรุณาติดต่อที่
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451145
email : pr@medicine.psu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม: , Last Update : August 2, 2006