|  หน้าแรก   |  สายตรงคณบดี   |  ภาควิชา/หน่วยงาน   |  ห้องสมุด   |  โรงพยาบาล   |  กระดานอภิปราย   |  WorkLoad   |  Link   |          Eng    ผู้บริหารและหัวกลุ่มงาน

คุณวรนุช เตียวตระกูล
หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

woranuch.t@psu.ac.th

คุณจารุพร พงศ์ธนสาร
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค pjarupor@medicine.psu.ac.th
jaruporn.ph@psu.ac.th
คุณรัชฎา ชลารัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการ ratchada.cha@psu.ac.th
คุณกัลยาณี น้อยสังข์ดำ
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ nkulayan@medicine.psu.ac.th
 
แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900