|  หน้าแรก   |  สายตรงคณบดี   |  ภาควิชา/หน่วยงาน   |  ห้องสมุด   |  โรงพยาบาล   |  กระดานอภิปราย   |  WorkLoad   |  Link   |          Eng

|   รายชื่อวารสารในห้องสมุด   |   Medical Databases   |   Medical e-Journals   |   Medical e-Books   |   ค้นหนังสือ   |

ค้นหารายชื่อวารสารในห้องสมุด :   
  Individual Free Access Fulltext On-line Journal
Journal Password
AJR American Journal of Roentgenology
Journal of Trauma (OVID) 1995-F r e e
AACN Clinical Issues: Advanced Practice in Acute & Critical Care (OVID) 1996- (Free in PSU only)F r e e
AANA Journal (ProQuest ) 2004- (Free in PSU only)F r e e
AANA Journal (Academic Search Premier) 2001- (Free in PSU only)F r e e
AAOHN Journal (ProQuest 1999- )F r e e
Academic Medicine (OVID) 1965-F r e e
ACP Journal Club (ProQuest 2002- )F r e e
Acta Anaesthesiologica Scandinavica (Blackwell)F r e e
Acta Neurochirugica (Blackwell)F r e e
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (Blackwell)F r e e
Acta Odontologica Scandinavica (Academic Search Premier)1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Acta Odontologica Scandinavica (Ingenta)
Acta Oncologica (Academic Search Premier) 1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Acta Oncologica (Ingenta)
Acta Orthopaedica Scandinavica (Academic Search Premier)1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Acta Oto-Laryngologica (Ingenta)
Acta Paediatrica (Academic Search Premier)1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Acta Paediatrica (Ingenta)
Acta Physiologica Scandinavica (Blackwell)1996-F r e e
Acta Psychiatrica Scandinavica (Blackwell) 2000-F r e e
Acta Radiologica (Academic Search Premier) 1999 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Acta Radiologica (Ingenta) 2002-
Acupuncture in MedicineF r e e
Addiction (Blackwell)F r e e
Advanced in Dental Research (1987-2003) ฟรีเฉพาะบางฉบับF r e e
Advances in Anatomic Pathology (OVID) 2001-F r e e
AIDS (OVID)1997-F r e e
AIDS Care (Academic Search Premier) 1990 to presentF r e e
AJCP American Journal of Clinical Pathology
AJN, American Journal of Nursing (OVID)1996-F r e e
AJNR American Journal of NeuroradiologyF r e e
Alcoholism: Clinical & Experimental Research (OVID) 1997-F r e e
Ambulatory Child Health (Blackwell)F r e e
American Family PhysicianF r e e
American Heart Journal (MOSBY GROUP)
American Heart Journal (Science Direct)F r e e
American Journal of Cardiology (Science Direct)F r e e
American Journal of Clinical Nutrition
American Journal of Clinical Oncology (OVID) 1996-F r e e
American Journal of Dermatopathology (OVID)1996-F r e e
American Journal of Emergengy Medicine (Science Direct)F r e e
American Journal of Epidemiology (ProQuest 2003- delay 6 เดือน)F r e e
American Journal of Epidemiology (Oxford) free after 2 yearsF r e e
American Journal of Forensic Medicine & Pathology (OVID) 1996-F r e e
American Journal of Gastroenterology (Blackwell)F r e e
American journal of Health Behavior (ProQuest 2003- )F r e e
American Journal of Health-System Phamacy
American Journal of Human Genetics (free after 6 months)F r e e
American Journal of Infection Control (MOSBY GROUP)
American Journal of Infection Control (Science Direct)F r e e
American Journal of Kidney Diseases
American Journal of Medicine (Science Direct)F r e e
American Journal of Medicine Supplement (Science Direct)F r e e
American journal of Nephrology (ProQuest 1996- )F r e e
American Journal of Obstetrics and Gynecology (MOSBY GROUP)
American Journal of Obstetrics and Gynecology (Science Direct)F r e e
American Journal of Ophthalmology (Science Direct)F r e e
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthodontics (MOSBY GROUP)1980-
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (Science Direct)F r e e
American Journal of Orthodontics and Oral Surgery (Science Direct)F r e e
American Journal of Otolaryngology (Science Direct)F r e e
American Journal of Otolaryngology : Head and Neck Medicine and Surgery
American Journal of Otology (OVID) 1979-2000F r e e
American Journal of Pathology (free after 6 months)F r e e
American journal of Pathology (ProQuest 1996-2002)F r e e
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation (OVID) 1996-F r e e
American Journal of Physiology : Cell Physiology ( Free after 1 year,going back to October 1997)F r e e
American Journal of Physiology : Endocrine and Metabolism( Free after 1 year,going back to October 1997)F r e e
American Journal of Physiology : Gastrointestinal and Liver Physiology ( Free after 1 year,going back to October 1997)F r e e
American Journal of Physiology : Heart and Circulatory Physiology ( Free after 1 year,going back to October 1997)F r e e
American Journal of Physiology : Lung Cellular and Molecular Physiology( Free after 1 year,going back to October 1997)F r e e
American Journal of Physiology : Regulatory, Investigative and Comparative Physiology( Free after 1 year,going back to October 1997)F r e e
American Journal of Physiology : Renal Physiology ( Free after 1 year,going back to October 1997)F r e e
American Journal of Psychiatry 1997-
American Journal of Psychiatry (ProQuest) 1988-F r e e
American Journal of Public Health (ProQuest 1992-)F r e e
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
American Journal of Rhinology (ingenta)
American journal of Sports Medicine
American Journal of Surgical Pathology (OVID)1996-F r e e
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (Free after 12 months)F r e e
Anaesthesia (Blackwell)F r e e
Anaesthesia and Intensive Care Journal (ProQuest 1999- )F r e e
Anesthesia & Analgesia (OVID) 1995-F r e e
Anesthesiology (OVID)1995-F r e e
Angiology (ProQuest 1998- )F r e e
Angle Orthodontist 1931-F r e e
Annals of Rheumatic DiseasesF r e e
Annals of Clinical & Laboratory ScienceF r e e
Annals of Emergency Medicine (Science Direct )F r e e
Annals of General Hospital PsychiatryF r e e
Annals of Human Genetics (free after 2 years)F r e e
Annals of Internal Medicine
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
Annals of Plastic Surgery (OVID) 2001-F r e e
Annals of Surgery (OVID) 1996-F r e e
Annals of The Royal College of Surgeons of England (Ingenta)
Annals of Thoracic Surgery (Science Direct)F r e e
ANS Advances in Nursing Science (ProQuest 1998- )F r e e
Anti-Cancer Drugs (OVID) 2000-F r e e
Antimicrobial Agents and Chemotherapy ( free after 6 months)F r e e
AORN Journal (ProQuest 1998- )F r e e
Applied and Environmental Microbiology (Free after 6 months)F r e e
Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology (OVID) 2003-F r e e
Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology (OVID) 1999-2002F r e e
Applied Nursing Research (Science Direct)F r e e
Archives of Dermatology
Archives of Diseases in Childhood
Archives of General Psychiatry
Archives of Internal Medicine
Archives of Ophthalmology
Archives of Oral Biology (Science Direct)F r e e
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery
Archives of Pathology and Laboratory Medicine (มี Full Text ในฐานข้อมูล ProQuest)F r e e
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (Science Direct)F r e e
Archives of Psychiatric Nursing (Science direct)F r e e
Archives of Surgery
Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology (OVID) 1981-F r e e
Arthroscopy
ASA Refresher Courses in Anesthesiology (OVID) 2001-2004F r e e
ASAIO Journal (OVID) 2000-F r e e
Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition (Academic Search Premier) 1999 to 12/31/2002F r e e
Audiology (ProQuest 1996-2001)F r e e
Australasian Psychiatry (Blackwell)F r e e
Australasian Radiology (Academic Search Premier)1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry (Blackwell)F r e e
Australian Dental JournalF r e e
Australian Family PhysicianF r e e
Australian Journal of PhysiotherapyF r e e
Australian journal of Rural Health (Blackwell)F r e e
Australian Social Work (Blackwell) 2002-F r e e
AWHONN Lifeline (2001-)F r e e
เชียงใหม่เวชสารF r e e
Biological Psychiatry (Science Direct)F r e e
Biomaterials (Science Direct)F r e e
Biometrics (Blackwell)F r e e
Biometrics (Ingenta)F r e e
BJA : British Journal of Anaesthesia (ProQuest 1995- )F r e e
BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology (Blackwell)F r e e
BJU International. British Journal of Urology (Blackwell)F r e e
Blood
BMJ. British Medical JournalF r e e
Bone Marrow TransplantationF r e e
Bone Marrow Transplantation (Academic Search Premier)1997 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Brain (ProQuest 1997-, Delay 1 year)F r e e
British Dental Journal (Academic Search Premier) 1999 to present (with a 12 Month delay)F r e e
British Journal of Addiction (Academic Search Premier) 1975 to presentF r e e
British Journal of Anaesthesia (ProQuest 1995 - current)F r e e
British Journal of Dermatology (Blackwell)F r e e
British Journal of Haematology (Blackwell)F r e e
British Journal of Learning Disabilities (Blackwell)F r e e
British Journal of Neurosurgery (Academic Search Premier) 1995 to present (with a 12 Month delay)F r e e
British Journal of Neurosurgery (Ingenta)
British Journal of Obstetrics and GynaecologyF r e e
British Journal of Ophthalmology ( free after 12 months )F r e e
British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery (Science Direct)F r e e
British Journal of Pharmacology (Academic Search Premier) 2002 to present (with a 12 Month delay)F r e e
British Journal of Plastic Surgery (Science Direct)F r e e
British Journal of PsychiatryF r e e
British Journal of Psychology (Academic Search Premier) 1975 to presentF r e e
British Journal of Psychology (ProQuest 1995- )F r e e
British Journal of Radiology ( free after 2 years)F r e e
British Journal of Surgery (Blackwell) 1998-2002F r e e
British Medical Bulletin (ProQuest 2001- )F r e e
British Medical JournalF r e e
Bulletin of the Medical Library AssociationF r e e
Bulletin of The Royal College of Surgeons of England (Ingenta)
Bulletin of the World Health OrganizationF r e e
Burns (Science Direct)F r e e
CA: A Cancer Journal for CliniciansF r e e
Calcified Tissue International (ProQuest 2002- delay 1 year)F r e e
Canadian Journal of Anesthesia
Canadian Journal of Psychiatry (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
Canadian Journal of Surgery (มีในฐานข้อมูล ProQuest)F r e e
Canadian Medical Association JournalF r e e
Canadian Medical Association Journal (ProQuest 1997-)F r e e
Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention
Cancer Nursing (OVID) 1996-F r e e
Cancer Research (free after 1 year)F r e e
Carcinogenesis ( ProQuest 1999- delay 6 months )F r e e
Cardiology (ProQuest 1998- )F r e e
Caries Research (ProQuest 1997- )F r e e
CDA Journal of the California Dental Association 1998-F r e e
Cell and Tissue Research (SpringerLink)F r e e
Cellular Immunology (Science Direct)F r e e
Cephalagia (Blackwell)F r e e
Cephalalgia (Ingenta)
Chest (ProQuest) 1996-F r e e
Child & Family Social Work (Blackwell) 1997-F r e e
Child and Adolescent Mental Health (Blackwell)F r e e
Child Development (Blackwell)F r e e
Child Nervous System (SpringerLink)F r e e
Child: Care, Health and Development (Blackwell) 1996-F r e e
Chinese Medical JournalF r e e
Circulation (free after 1 year)F r e e
Circulation (OVID)1952-F r e e
Circulation Journal. Japanese Circulation SocietyF r e e
Circulation Research (OVID) 1953-F r e e
Cleft Palate-Craniofacial JournalF r e e
Clinica Chimica Acta (Science Direct)F r e e
Clinical and Experimental Immunology (Blackwell)F r e e
Clinical Cancer Research (free after 1 year)F r e e
Clinical Chemistry
Clinical Geriatrics : Full Text The clinical authority in the care of mature patientF r e e
Clinical Infectious DiseasesF r e e
Clinical Journal of Pain (OVID) 1996-F r e e
Clinical Journal of Sport Medicine (OVID) 2000-F r e e
Clinical Obstetrics & Gynecology (OVID) 1996-F r e e
Clinical Oral Implants Research (Blackwell)1997-F r e e
Clinical Orthopaedics & Related Research (OVID)1998-F r e e
Clinical Otolaryngology and Allied Sciences (Blackwell)F r e e
Clinical Pediatrics (ProQuest 1998-)F r e e
Clinical Pharmacology & Therapeutics (Science Direct)F r e e
Clinical Radiology (Science Direct)F r e e
Clinical Science (free after 1 year)F r e e
Clinical Transplantation (Blackwell)F r e e
Clinics in Chest Medicine (MDConsult) 1996- (ค้นตามชื่อบทความ หรือ คำสำคัญ)F r e e
Clinics in sport Medicine (MDConsult) 1997- (ค้นตามชื่อบทความ หรือ คำสำคัญ)F r e e
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (Journal of The Medical Association of Thailand )F r e e
Community Dentistry and Oral Epidemiology (Blackwell)F r e e
Complementary Therapies in Clinical Practice (Science Direct)F r e e
Complementary Therapies in Nursing and Midwifery (Science Direct)F r e e
Contemporary Neurosurgery (OVID)F r e e
Contemporary OB/GYNF r e e
Contemporary SurgeryF r e e
Contraception (Science Direct)F r e e
Cornea (OVID)1998-F r e e
Critical Care Clinics (MDConsult 1995-)F r e e
Critical Care Medicine (OVID)1995-F r e e
Critical Care Nurse (ProQuest 1998-)F r e e
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences (Academic Search Premier) 2002 to presentF r e e
Critical Reviews in Microbiology (Academic Search Premier) 2002 to presentF r e e
Critical Reviews in Oncology/Hematology (Science Direct)F r e e
Critical Reviews in Oral Biology and Medicine
Current Medical Research and Opinion (ProQuest 1998-)F r e e
Current Medical Research and OpinionF r e e
Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology (OVID) 2001-F r e e
Current Opinion in Anaesthesiology (OVID) 1998-F r e e
Current Opinion in Cardiology (OVID) 1999-F r e e
Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care (OVID) 1998-F r e e
Current Opinion in Critical Care (OVID) 1999-F r e e
Current Opinion in Endocrinology & Diabetes (OVID) 1999-F r e e
Current Opinion in Gastroenterology (OVID)1999-F r e e
Current Opinion in Hematology (OVID) 1999-F r e e
Current Opinion in Infectious Diseases (OVID) 1998-F r e e
Current Opinion in Lipidology (OVID) 1998-F r e e
Current Opinion in Nephrology & Hypertension (OVID) 1998-F r e e
Current Opinion in Neurology (OVID) 1998-F r e e
Current Opinion in Obstetrics & Gynecology (OVID) 1998-F r e e
Current Opinion in Oncology (OVID) 1999-F r e e
Current Opinion in Ophthalmology (OVID)1999-F r e e
Current Opinion in Otolaryngology & Head & Neck Surgery (OVID) 1999-F r e e
Current Opinion in Pediatrics (OVID)1999-F r e e
Current Opinion in Psychiatry (OVID)1995-F r e e
Current Opinion in Pulmonary Medicine (OVID) 1999-F r e e
Current Problems in Cardiology (Mosby)
Current Problems in Cardiology (Science Direct)F r e e
Current Problems in Diagnostic Radiology (Science Direct)F r e e
Current Problems in Obstetrics, Gynecology and Fertility
Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care (Science Direct)F r e e
Current Problems in Pediatrics (Science Direct)F r e e
Current Problems in Surgery
Current Problems in Surgery (Science Direct)F r e e
Cutis (ProQuest 1998-2003)F r e e
Dengue BulletinF r e e
Dental Materials (Science Direct)F r e e
Dental Traumatology (Blackwell)F r e e
Dentomaxillofacial Radiology
Developmental Medicine and Child Neurology (ProQuest 2001-)F r e e
Diabetes (มีในฐานข้อมูล ProQuest)
Diabetes Care (มีในฐานข้อมูล ProQuest)
Diagnostic Molecular Pathology (OVID) 1996-F r e e
Dialogue on DiarrhoeaF r e e
Digestive Diseases and Sciences (Springer Link) 2003-F r e e
Digital Urology JournalF r e e
Dimensions of Critical Care Nursing (EBSCO) Full Text: 01/01/2001 to present (with a 1 Month delay)F r e e
Dimensions of Critical Care Nursing (ProQuest) 1998-2002F r e e
Disease-a-Month
Disease-a-Month (Science Direct)F r e e
Diseases of the Colon & Rectum (Springer Link)F r e e
Diseases of the Colon and Rectum (ProQuest) 2002- current delayed 1 yearF r e e
Drug Safety NewsF r e e
Drugs (Academic Search Premier)1998 to presentF r e e
Dysphagia (ProQuest) 2002 - current, delayed 1 yearF r e e
ศรีนครินทร์เวชสารF r e e
Ear & Hearing (OVID) 1995-F r e e
Ear, Nose and Throat JournalF r e e
Education for Health: Change in Learning & Practice (EBSCO)1990 to present (with a 2 Month delay)F r e e
Effective Health Care BulletinsF r e e
Electonic Journal of RadioGraphic : Full text electronic journals.F r e e
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology (Science Direct)F r e e
Electronic Journal of OncologyF r e e
Emergency Medicine (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
Emergency Medicine Clinics of North America (MDConsult 1996-)F r e e
Emerging Infectious Diseases: Full text peer-reviewed journal by CDC.F r e e
Endocrine Reviews
Endocrine-Related Cancer : Full text society for endocrine electronic journals.F r e e
Endocrinology ( free after 1 year)F r e e
Endocrinology and Metabolism Clinics of North America (MDConsult 1996-)F r e e
Endodontic Topics (Blackwell) 2002-F r e e
Environmental Health PerspectiveF r e e
Environmental Health Perspectives (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
Environmental Health Perspectives Supplements(EBSCO) Full Text: 02/01/1995 to 12/31/2002F r e e
Epidemiology (OVID) 1996-F r e e
Epilepsia (Blackwell)F r e e
Epilepsia (Ingenta)
European Heart Journal (Oxford)F r e e
European Journal of Cancer (Science Direct)F r e e
European Journal of Cancer Care (Blackwell)F r e e
European Journal of Cancer Supplements (Science Direct)F r e e
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (Science Direct)F r e e
European Journal of Dental Education (Blackwell) 2000-F r e e
European Journal of Endocrinology (ฟรีเฉพาะ Review Articles and Highlights)F r e e
European Journal of Gastroenterology & Hepatology (OVID) 2001-F r e e
European Journal of Haematology (Blackwell)F r e e
European Journal of Oral Sciences (Blackwell)F r e e
European Journal of Orthodontics (ProQuest delayed 6 months)F r e e
European Journal of Pediatrics (Springer Link)F r e e
European Journal of Surgery (Academic Search Premier) 1998 to 12/31/2002F r e e
European Respiratory Journal
European Urology (Science Direct)F r e e
Evidence-base Medicine/Best Evidence Full TextF r e e
Experimental Eye Research (Science Direct)F r e e
Experimental Hematology (Science Direct)F r e e
Eye (Academic Search Premier) 2002 to present (with a 12 Month delay)F r e e
สงขลานครินทร์เวชสารF r e e
Family Process (Blackwell)F r e e
Fammily Relations (Blackwell)F r e e
Fertility and Sterility (Science Direct)F r e e
Free Radical Biology and Medicine (Science Direct)F r e e
Fundamental and Applied Toxicology (Science Direct)F r e e
Gastroenterology
General DentistryF r e e
Genetics (free after 3 months)F r e e
Geriatric Nursing (Science Direct)F r e e
Gerodontology (Blackwell) 1997-F r e e
GUTF r e e
Gynecologic Oncology (Science Direct)F r e e
Headache: The Journal of Head and Face Pain (Blackwell)F r e e
Health and Social Care in the Community (Blackwell) 1998-F r e e
Health Care for Women International (Academic Search Premier)1997 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Health Care For Women International (Ingenta) 1998-2005
Health Expectations (Blackwell) 1998-F r e e
Health Information and Libraries Journal (Blackwell) 2001-F r e e
Health Libraries Review (Blackwell)F r e e
Health Progress (ProQuest 1998- )F r e e
Health Services Research (Blackwell)F r e e
Heart & Lung (Science Direct)F r e e
Hemoglobin (Academic Search Premier) 2001 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Histopathology (Blackwell)F r e e
Holistic Nursing Practice (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
Holistic Nursing Practice (ProQuest 1998-2004)F r e e
Hospital Practice : Advance in medicine for primary care physicianF r e e
Human Molecular Genetics (1996- free after 2 years)F r e e
Human Molecular Genetics (ProQuest 1999 - current, delayed 6 month(s)F r e e
Human Pathology
Human Pathology (Science Direct)F r e e
Human Reproduction (OXFORD GROUP)
Human Reproduction Update (ProQuest delayed 6 months)F r e e
Human Resources Development JournalF r e e
Hypertension (OVID) 1979-F r e e
Immunology (Academic Search Premier) 1958 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Immunology (Blackwell)F r e e
Immunology Today (Science Direct)F r e e
Indian Heart JournalF r e e
Indian Journal of PediatricsF r e e
Indian PediatricF r e e
Infection and ImmunityF r e e
infection Control and Hospital Epidemiology (ProQuest)F r e e
Injury (Science Direct)F r e e
Inside Case Management (OVID) 2002-2003F r e e
International Anesthesiology Clinics (OVID) 2000-F r e e
International Archives of Allergy & Immunology (Academic Search Premier) 1998 to presentF r e e
International Endodontic Journal (Blackwell)F r e e
International Family Planning Perspectives (Academic Search Premier) 1996 to presentF r e e
International Journal of Antimicrobial Agents (Science Direct)F r e e
International Journal of Cosmetic Science (Blackwell)F r e e
International Journal of Dental Hygiene (Blackwell) 2003-F r e e
International Journal of Evidence-Base Health Care (Blackwell)F r e e
International Journal of Gynecological Pathology (OVID) 2000-F r e e
International Journal of Gynecology & Obstetrics (Science Direct)F r e e
International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases (ProQuest 1996-)F r e e
International Journal of Mental Health and Nursing (Blackwell)F r e e
International Journal of Mental Health Practice (Blackwell)F r e e
International Journal of Nursing Studies (Science Direct)F r e e
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants
International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery (Science Direct) 2000 -F r e e
International Journal of Paediatric Dentistry (Blackwell) 1997-F r e e
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry
International Journal of Prosthodontics
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics (Science Direct)F r e e
International Nursing Review (Academic Search Premier) 2000 to present (with a 12 Month delay)F r e e
International Ophthalmology Clinics (OVID) 2000-F r e e
International Wound Journal (Blackwell) 2004-F r e e
Investigative Ophthalmology Visual and Science (free after 1 year)F r e e
Issues in Comprehensive Pediatric Nursing (Ingenta) 1998 -2005
Issues in Comprehensive Pediatric Nursing (Academic Search Premier)1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Issues in Mental Health Nursing (Academic Search Premier) 1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Issues in Mental Health Nursing (Ingenta) 1998 -
JADA The Journal of the American Dental Association
JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (OVID) 1999-F r e e
JAMA : Medical Student JAMA Online : Full textF r e e
JAMA :Journal of The American Medical Association
Japanese Journal of Infectious Diseases (JJID)F r e e
JMAJ Japan Medical Association JournalF r e e
JMIR Journal of Medical Internet ResearchF r e e
JMLA : Journal of the Medical Library Association (2002- )F r e e
JNNP Journal of Neurology, Neurosurgery, and PsychiatryF r e e
JOGNN (2000-)F r e e
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes & Human Retrovirology (OVID)F r e e
Journal of Adolescent Health (Science Direct)F r e e
Journal of Advanced Nursing (Blackwell)F r e e
Journal of Affective Disorders (Science Direct)F r e e
Journal of Allergy and Clinical Immunology
Journal of Allergy and Clinical Immunology (Science Direct)F r e e
Journal of Ambulatory Care Management (OVID) 1999-F r e e
Journal of Antimicrobial Chemotherapy (free leadind articles)F r e e
Journal of Antimicrobial Chemotherapy (ProQuest delayed 6 months)F r e e
Journal of Anxiety Disorders (Science Direct)F r e e
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (Blackwell)F r e e
Journal of Bacteriology (free after 6 months)F r e e
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (Science Direct)F r e e
Journal of Biological Chemistry (free except the current year)F r e e
Journal of Biomechanical EngineeringF r e e
Journal of Bone & Joint Surgery. American Volume (ProQuest ) 1997 -F r e e
Journal of Bone & Joint Surgery. British Volume (ProQuest) 1996 -F r e e
Journal of Burn Care & Rehabilitation (OVID) 2001-F r e e
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia (Science Direct)F r e e
Journal of Cardiovascular Surgery (ProQuest ) 1998-F r e e
Journal of Cardiovascular Pharmacology (OVID) 1999-F r e e
Journal of Cataract & Refractive Surgery (Science Direct)F r e e
Journal of Cerebral Blood Flow & MetabolismF r e e
Journal of Child Neurology (EBSCO)2001 to presentF r e e
Journal of Child Neurology (ProQuest 1996 - 2000)F r e e
Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines (EBSCO)1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Journal of Child Psychology and Psychiatry (Blackwell)F r e e
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Journal of Clinical Gastroenterology (OVID) 1996-F r e e
Journal of Clinical Immunology (ProQuest 1997 - current, delayed 1 year(s) )F r e e
Journal of Clinical InvestigationF r e e
Journal of Clinical Investigation (Academic Search Premier) 2002 to presentF r e e
Journal of Clinical Microbiology (free after 6 months)F r e e
Journal of Clinical Nursing (Blackwell)F r e e
Journal of Clinical Oncology
Journal of Clinical Orthodontics (January 2003-)
Journal of Clinical Pathology (delay 12 months)F r e e
Journal of Clinical Periodontology (Blackwell) 1997-F r e e
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics (Blackwell)F r e e
Journal of Clinical Psychiatry
Journal of Clinical Psychopharmacology (OVID) 1995-F r e e
Journal of Community Health (ProQuest 1988 - current, delayed 6 month(s)F r e e
Journal of Computer Assisted Tomography (OVID)1996-F r e e
Journal of Continue Education in Nursing (ProQuest 1998 - current)F r e e
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery (Science Direct)F r e e
Journal of Cutaneous Pathology (Blackwell)F r e e
Journal of Dental Education (free after 1 year)F r e e
Journal of Dental Research (ProQuest) 1996-F r e e
Journal of Dental Research 1976 -
Journal of Dentistry (Science Direct)F r e e
Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics (OVID) 1998-F r e e
Journal of Emergency Nursing (Science Direct)F r e e
Journal of Endodontics (Science Direct) 2000-F r e e
Journal of EndourologyF r e e
Journal of Endovascular TherapyF r e e
Journal of Environmental Health (Academic Search Premier) 1993 to presentF r e e
Journal of Esthetic & Restorative Dentistry (EBSCO) 2001 to presentF r e e
Journal of Evaluation in Clinical Practice (Blackwell)F r e e
Journal of Evidence Based Dental Practice (Science Direct)F r e e
Journal of Family Practice (Academic Search Premier) 2000 to presentF r e e
Journal of Gastroenterology and Hepatology (Blackwell)F r e e
Journal of General Virology (free after 1 year)F r e e
Journal of Glaucoma (OVID) 2001-F r e e
Journal of Hand Surgery (Am)
Journal of Hand Surgery (AM) (Science Direct)F r e e
Journal of Hand Surgery (Br) (Science Direct)F r e e
Journal of Histochemistry and Cytochemistry (free after 1 year)F r e e
Journal of Hospital Infection (Science Direct)F r e e
Journal of Hypertension (OVID)1997-F r e e
Journal of Hypertension - Supplement (OVID) 1997-F r e e
Journal of Immunological Methods (Science Direct)F r e e
Journal of Immunology (free after 1 year)F r e e
Journal of Infectious DiseasesF r e e
Journal of Intellectual Disability Research (Blackwell)F r e e
Journal of Investigative Dermatology (Nature) ทดลองใช้ช่วง June2006 - August 2006F r e e
Journal of Korean Medical ScienceF r e e
Journal of Laboratory and Clinical Medicine
Journal of Laboratory and Clinical Medicine (Science Direct)F r e e
Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques (Academic Search Premier) 1998 to present (with a 6 Month delay)F r e e
Journal of Laryngology & Otology (Ingenta)
Journal of Lipid Research (free after 2 years)F r e e
Journal of Lower Genital Tract Disease (OVID) 2001-F r e e
Journal of Medical Engineering & Technology (EBSCO)1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Journal of Medical Microbiology (Free after 12 month)
Journal of Midwifery & Women's Health
Journal of Neuclear Medicine (ProQuest 1999 - current )F r e e
Journal of Neuro-Ophthalmology (OVID) 2001-F r e e
Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry (JNNP)F r e e
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology (ProQuest 1997 - current )F r e e
Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience (ProQuest 1997 - current )F r e e
Journal of Neuroscience Nursing (ProQuest 1999 - current )F r e e
Journal of Neurosurgery
Journal of Neurosurgical Sciences (ProQuest 1998 - current)F r e e
Journal of Nuclear Medicine (ProQuest )F r e e
Journal of Nurse-Midwifery (Science Direct)F r e e
Journal of Nursing Administration (OVID) 1996-F r e e
Journal of Nursing Education (ProQuest 1997 - current )F r e e
Journal of Nursing Education of NepalF r e e
Journal of Nursing Scholarship (Blackwell)F r e e
Journal of Nutrition (ProQuest 1997 - current )F r e e
Journal of Obstetrics & Gynaecology (Academic Search Premier) 1994 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Journal of Obstetrics & Gynaecology Research(Academic Search Premier) 2003 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Journal of Obstetrics and Gynecology Research (Blackwell)F r e e
Journal of Occupational & Environmental Medicine (OVID) 1996-F r e e
Journal of Occupational HealthF r e e
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (Science Direct)F r e e
Journal of Oral ImplantologyF r e e
Journal of Oral Pathology and Medicine (Blackwell) 2000-F r e e
Journal of Oral Rehabilitation (Blackwell) 1996-F r e e
Journal of Oral Rehabilitation (EBSCO)1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Journal of Orofacial Pain
Journal of Orthodontics (OXFORD GROUP) free after 1 yearF r e e
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
Journal of Orthopaedic Trauma (OVID) 1996-F r e e
Journal of Otolaryngology (ProQuest 1998-2001)F r e e
Journal of Pain (Science Direct)F r e e
Journal of Pain and Symptom Management (Science Direct)F r e e
Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition (OVID)1996-F r e e
Journal of Pediatric Hematology/Oncology (OVID)1996-F r e e
Journal of Pediatric Nursing (Science Direct)F r e e
Journal of Pediatric Nursing (Mosby)
Journal of Pediatric Oncology Nursing (Science Direct)F r e e
Journal of Pediatric Ophthalomology and Strabismus (ดู full text คลิกที่ full text icon ใส่ subcriber number 0000000061540555)
Journal of Pediatric Ophthalomology and Strabismus (ProQuest 1998 - current )F r e e
Journal of Pediatric Orthopedics (OVID) 1996-F r e e
Journal of Pediatric Surgery
Journal of Pediatric Surgery (Science Direct)F r e e
Journal of Pediatrics (MOSBY GROUP)
Journal of Pediatrics (Science Direct)F r e e
Journal of Perinatal & Neonatal Nursing (Academic Search Premier) 1999 -F r e e
Journal of Perinatal & Neonatal Nursing (OVID) 1999-F r e e
Journal of Perinatal Research (ProQuest 1998 - 2004 )F r e e
Journal of Periodontal Research (Blackwell) 2000-F r e e
Journal of Periodontology
Journal of Pharmacological SciencesF r e e
Journal of Physiology (Blackwell)F r e e
Journal of Professional Nursing (Science Direct)F r e e
Journal of Prosthetic Dentistry (MOSBY GROUP)
Journal of Prosthetic Dentistry (Science Direct)F r e e
Journal of Prosthetics and Orthotics (Free after 2 year)F r e e
Journal of Prosthodontics ( Blackwell)F r e e
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (Blackwell)F r e e
Journal of Psychiatric Association of Thailand.: Thai Full textF r e e
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Service (ProQuest 1998 - current )F r e e
Journal of Quality In Clinical Practice (Blackwell)F r e e
Journal of Rehabilitation Medicine (Academic Search Premier) 1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Journal of Rheumatology
Journal of School Health (Academic Search Premier) 1996 to presentF r e e
Journal of School Health (Blackwell)F r e e
Journal of School Health (ProQuest 1992 - current )F r e e
Journal of Sleep Research (Blackwell)F r e e
Journal of Structural Biology (Science Direct)F r e e
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (OVID)1995-F r e e
Journal of the American Academy of Dermatology
Journal of the American Academy of Dermatology (Science Direct)F r e e
Journal of the American Board of Family PracticeF r e e
Journal of the American College of Cardiology (Science Direct)F r e e
Journal of the American College of Surgeons (Science Direct)F r e e
Journal of the American College of Surgeons (MDConsult) 2001- (ค้นตามชื่อบทความ หรือ คำสำคัญ)F r e e
Journal of the American Dietetic Association (Science Direct)F r e e
Journal of the American Society of Nephrology (OVID)2001-2004F r e e
Journal of the California Dental Association (CDA) 1998-F r e e
Journal of the Canadian Dental AssociationF r e e
Journal of the Chinese Medical AssociationF r e e
Journal of The Medical Association of Thailand (วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)F r e e
Journal of the Medical Library AssociationF r e e
Journal of the Medical Library Association (Academic Search Premier) 2003 to presentF r e e
Journal of the National Cancer Institute - Cancer Spectrum (Free after 1 year)F r e e
Journal of the National Medical AssociationF r e e
Journal of the Royal Society of Medicine (ProQuest 2001 - current )F r e e
Journal of the Society of Pediatric Nurses (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (Science Direct)F r e e
Journal of Thoracic Imaging (OVID) 2000-F r e e
Journal of Urology (OVID) 1995-F r e e
Journal of Vascular & Interventional Radiology (OVID) 1996-F r e e
Journal of Virology (free after 6 months)F r e e
Journal of Voice (Science Direct)F r e e
Journal of Women Health & Gender-Based Medicine (Academic Search Premier) 1998 to presentF r e e
JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (free trial)F r e e
Kidney International (Ingenta) 2004-2005
Kidney International (Academic Search Premier) 1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Kidney International (Nature) ทดลองใช้ช่วง June 2006 - August 2006F r e e
Laboratory Medicine
Lancet (Science Direct) 1995-F r e e
Lancet (Academic Search Premier) 1991 to presentF r e e
Laryngoscope (OVID)1996-F r e e
Learning in Health and Social Care (Blackwell)F r e e
Leukemia (Academic Search Premier) 1997 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Lippincott Case Management (OVID) 2000-F r e e
Mayo Clinic Proceedings 2002- (free after 6 months)F r e e
Mayo Clinic Proceedings (Academic Search Premier) 2003 to presentF r e e
Mayo Clinic Proceedings (ProQuest 1997 - current )F r e e
MCN, American Journal of Maternal Child Nursing (OVID) 1996-F r e e
Medical Care (OVID) 1996-F r e e
Medical Education (Academic Search Premier) 1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Medical Education OnlineF r e e
Medical journal of Armed Forces IndiaF r e e
Medical Journal of AustraliaF r e e
Medical Journal of IndonesiaF r e e
Medical ProgressF r e e
Medical Teacher (Academic Search Premier) 1990 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Medicine & Science in Sports & Exercise (OVID)1996-F r e e
Medicine (OVID)F r e e
Military Medicine (Academic Search Premier) 2003 to presentF r e e
Military Medicine (ProQuest 1998 - current )F r e e
MMWR : Morbidity and Mortality Weekly ReportF r e e
MMWR Recommendations and ReportsF r e e
MMWR Reports on HIV/AIDSF r e e
MMWR SupplementF r e e
Modern PathologyF r e e
Molecular Immunology (Science Direct)F r e e
Myanmar Medical JournalF r e e
NatureF r e e
Nature BiotechnologyF r e e
Nature Cell BiologyF r e e
Nature GeneticsF r e e
Nature ImmunologyF r e e
Nature MaterialsF r e e
Nature MedicineF r e e
NeoReviews
Nephrology Nursing Journal (Academic Search Premier) 2001 to presentF r e e
Nephron (ProQuest 1996 - current )F r e e
Neurology
Neurology (OVID) 1995-F r e e
Neuroradiology (SpringerLink) 1996-F r e e
Neurosurgery (OVID) 1977-F r e e
New England Journal of Medicine (NEJM) 1993-
New York State Dental JournalF r e e
Nursing (Academic Search Premier) 1975 to present (with a 1 Month delay)F r e e
Nursing (ProQuest 1995 - 2004 )F r e e
Nursing Administration Quarterly (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
Nursing Administration Quarterly (ProQuest 1998 - 2004 )F r e e
Nursing and Health Sciences (Blackwell)F r e e
Nursing Case Management (OVID) 1996-2000F r e e
Nursing Diagnosis (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
Nursing Diagnosis (ProQuest 1999 - 2002 )F r e e
Nursing Ethics (Academic Search Premier) 1997 to presentF r e e
Nursing Forum (Academic Search Premier) 1998 to presentF r e e
Nursing Forum (Blackwell) 2003-F r e e
Nursing Forum (ProQuest 1997 - current )F r e e
Nursing Inquiry (Blackwell) 1998-F r e e
Nursing Management (Blackwell)1996-F r e e
Nursing Management (Academic Search Premier) 1995 to present (with a 1 Month delay)F r e e
Nursing Outlook (MOSBY GROUP) (Science Direct)F r e e
Nursing Philosophy (Ingenta)
Nursing Philosophy(Blackwell)F r e e
Nursing Research (OVID) 1996-F r e e
Nutrition Reviews (ProQuest 1992 - current )F r e e
Obesity Research ( Free after 1 year)F r e e
Obstetrical & Gynecological Survey (OVID) 1995-F r e e
Obstetrics & Gynecology (OVID)F r e e
Occupational and Enviromental Medicine (ProQuest 1994 - 2003 )F r e e
Occupational and Environmental Medicine ( free after 12 months)
Oncology (Academic Search Premier) 1998 to presentF r e e
Oncology Nursing Forum
Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery (Science Direct)F r e e
Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (OVID) 2000-F r e e
Ophthalmology (Science Direct)F r e e
Oral Diseases (Blackwell) 2001-F r e e
Oral Microbiology and Immunology (Blackwell) 1999-F r e e
Oral Oncology (Science Direct)F r e e
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology (Science Direct)F r e e
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology (MOSBY GROUP)
Orthodontics and Craniofacial Research (Blackwell)F r e e
Otolaryngology - Head and Neck Surgery (Science Direct)F r e e
Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Otology & Neurotology (OVID) 2001-F r e e
Paediatric Anaesthesia (Ingenta)F r e e
Paediatric Nursing (ProQuest 1999 - current )F r e e
PAINF r e e
Pain Reviews (Ingenta) 1998-2002F r e e
Pain Reviews (Academic Search Premier) 1998 to presentF r e e
Pathology (Academic Search Premier) 1999 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Pediatric Alert (Academic Search Premier) 1996 to presentF r e e
Pediatric Allergy and Immunology (Blackwell)F r e e
Pediatric Anesthesia (Blackwell)F r e e
Pediatric Annals (ProQuest 1998 - current )F r e e
Pediatric Critical Care Medicine (OVID) 2000-F r e e
Pediatric Dentistry (Academic Search Premier) 2003 to presentF r e e
Pediatric Emergency Care (OVID) 2000-F r e e
Pediatric Infectious Disease Journal (OVID) 1996-F r e e
Pediatric Nephrology (Academic Search Premier) 1996 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Pediatric Neurology (Science Direct)F r e e
Pediatric Research (OVID) 1996-F r e e
Pediatric Surgery InternationalF r e e
Pediatrics
Pediatrics ( ProQuest 1996 - current )F r e e
Pediatrics in Review
Periodontology 2000 (Blackwell)F r e e
Pharmacogenetics (OVID) 2000-2004F r e e
Pharmacogenetics & Genomics (OVID) 2005-F r e e
PharmacotherapyF r e e
Physical TherapyF r e e
Physical Therapy (ProQuest 1996 - current )F r e e
Physiotherapy (Science Direct)F r e e
Plastic & Reconstructive Surgery (OVID) 1996-F r e e
Population and Development Review (Blackwell)F r e e
Population ReportsF r e e
Postgraduate MedicineF r e e
Postgraduate Medicine (ProQuest 2000 - current, delayed 30 day(s)F r e e
Practitioner (ProQuest 1998 - current )F r e e
Priory Lodge Education : Medical, Pharmacy, Psychiatry, Dental, Veterinary Journals from Priory Lodge Education - ISSN journals since 1994F r e e
Progress in Cardiovascular Diseases (Mosby)
Progress in Cardiovascular Diseases (Science Direct)F r e e
Progress in Orthodontics (Blackwell) 2000-2003F r e e
Psychosomatic Medicine (OVID) 1995-F r e e
Public Administration Review (Blackwell)F r e e
Public Health Nursing (Blackwell)F r e e
QJM : Quarterly Journal of Medicine (OXFORD GROUP) (free after 2 years)F r e e
Quintessence International
Radiographics
Radiology
Ramathibadi Medical JournalF r e e
Ramathibodi Medical JournalF r e e
Regional Anesthesia and Pain Medicine (Mosby)
Respiratory Care
Respiratory Medicine (Science Direct)F r e e
Retina (OVID) 1997-F r e e
RSNA EJ into RadioGraphicsF r e e
Scandinavian Audiology (Academic Search Premier) 1998 to 12/31/2001F r e e
Scandinavian Cardiovascular Journal (Academic Search Premier) 1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Scandinavian Cardiovascular Journal (Ingenta) 1998 -
Scandinavian Journal of Caring Sciences (Blackwell)F r e e
Scandinavian Journal of Gastroenterology (Academic Search Premier) 1998 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Scandinavian Journal of Gastroenterology (Ingenta) 1998 -
Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery (Ingenta) 1998 -
Scandinavian Journal of Urology and Nephrology (Ingenta)
Scientific AmericanF r e e
Seizure (Science Direct)F r e e
Selected Readings in General SurgeryF r e e
Seminars in Nephrology
Seminars in Nuclear Medicine (Science Direct)F r e e
Seminars in Oncology (Mosby)
Seminars in Orthodontics (Science Direct)F r e e
Seminars in Perinatology (Science Direct)F r e e
Seminars in Roentgenology (Science Direct)F r e e
Seminars in Ultrasound, CT, and MRI (Science Direct)F r e e
Seminars in Vascular Surgery
Sexually Transmitted Diseases (OVID) 1996-F r e e
Sexually Transmitted Infections ( free after 12 months)F r e e
Singapore Medical JournalF r e e
Sleep
Sociology of Health and Illness (Blackwell)F r e e
Songklanagarind Medical JournalF r e e
Southern Medical JournalF r e e
Spinal Cord (Academic Search Premier) 1997 to present (with a 12 Month delay)F r e e
Spine (OVID) 1996-F r e e
Spine : Affiliated Society Meeting Abstract (OVID) 2001-F r e e
Sports Medicine & Arthroscopy Review (OVID) 2001-F r e e
Stroke (มี Full Text ในฐานข้อมูล ProQuest)
Stroke (OVID)1970-F r e e
Studies in Family Planning (Blackwell)F r e e
Surgery (MOSBY GROUP)
Surgery (Science Direct)F r e e
Surgical Endoscopy (Springer Link)F r e e
Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques (OVID) 1999-2001 JuneF r e e
Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques (OVID) 2001-F r e e
Surgical Neurology (Science Direct)F r e e
Survey of Ophthalmology (Science Direct)F r e e
Techniques in Hand & Upper Extremity Surgery (OVID)F r e e
Techniques in Orthopaedics (OVID) 2001-F r e e
Techniques in Shoulder & Elbow Surgery (OVID) 2001-F r e e
The Milbank Quarterly (Blackwell)F r e e
The Mirror: The Journal of Health Sciences, BhutanF r e e
Therapeutic Drug Monitoring (OVID)F r e e
ThoraxF r e e
Thyroid (2000- )
Tissue Antigens (Blackwell)F r e e
Toxicology and Applied Pharmacology (Science Direct)F r e e
Transactions of the ... Meeting of the American Surgical Association (OVID)F r e e
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (Science Direct)F r e e
Transactions of the Southern Surgical Association (OVID)F r e e
Transfusion (Blackwell)F r e e
Transfusion Medicine (Blackwell)F r e e
Transplantation (OVID)F r e e
Transplantation Proceedings (Science Direct)F r e e
Trends in Genetics (Science Direct)F r e e
Tubercle and Lung Disease (Science Direct)F r e e
U.S.PharmacistF r e e
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Blackwell)1991-2002F r e e
Urology (Science Direct)F r e e
Value in Health (Blackwell)F r e e
Vox Sanguinis (Blackwell)F r e e
Weekly Epidemiological Record (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
Weekly Epidemiological Record (WER)F r e e
Western Journal of Medicine (ProQuest 1998-2002)F r e e
WHO BulletinF r e e
WHO Drug InformationF r e e
WHO Drug Information (Academic Search Premier) 1999 to presentF r e e
World Health (Academic Search Premier) 1990 to 11/01/1998F r e e
World Journal of Surgery (ProQuest 2001 - current, delayed 1 year(s)F r e e
World Journal of Surgery (Springer Link)F r e e
World Wide WoundsF r e e
Yonsei Medical JournalF r e e


visitors no.: fulltxt (since 20 Jan'2000)แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900