:: ระบบดาวน์โหลดไฟล์ Update Antivirus ESET Smart Security สำหรับคณะแพทย์ฯ ::


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน โดยใส่รหัสบุคลากร username และ password ในระบบ mail @medicine.psu.ac.th ของคณะแพทย์ฯ

E-mail : @medicine.psu.ac.th *
Password : *Signature version